Pitkäjänteinen vastuullisuusviestintä suojaa ja kasvattaa yrityksen arvoa

Vastuullisuusviestintä kertoo organisaation arvoista ja toiminnan vastuullisuudesta. Se on erottamattomasti yhteydessä organisaation perustehtävään ja arjen tekoihin. Vastuullisuusviestintä edellyttää johtamista ja nimettyä vastuuhenkilöä. Pitkäjänteisellä, strategisella yritysvastuulla ja vastuullisella viestinnällä suojataan ja kasvatetaan yrityksen arvoa. 

Sidosyhmät, kuten asiakkaat, työntekijät, rahoittajat ja yhteistyökumppanit, arvostavat vastuullista toimintaa. Siksi hyvät käytännöt ja edistysaskeleet kannattaa tehdä näkyväksi aktiivisella ja kiinnostavalla vastuullisuusviestinnällä. Monessa organisaatiossa tehdään jo vapaaehtoisesti enemmän kuin laki tai lupaehdot sen toiminnalta edellyttävät, mutta tästä ei aina kerrota ulospäin. 

Vastuullisuusviestintä on monelle yritykselle vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa myös ymmärtämään muuttuvia odotuksia ja ehkäisemään virhearvioista syntyviä vahinkoja.

Vastuullisuusviestinnän etuja

 • Vastuullisuusviestintä tekee yrityksen vastuullisuustoiminnasta näkyvää 
 • Vastuullisuusviestintä tuo läpinäkyvyyttä ja luo luottamusta
 • Vastuullinen yritys on haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani
 • Aktiivinen vuorovaikutus kanssa ehkäisee virhearvioita sidosryhmäsuhteissa
 • Viestinnän avulla vastuullinen toimija voi lunastaa edelläkävijän aseman
 • Pitkäjänteinen vastuullisuusviestintä suojaa ja vahvistaa yrityksen ja brändin arvoa

Aloita vastuullisuusviestinnän itsearvioinnilla 

Vastuullisuudesta viestiminen on jatkuvaa kehitystyötä. Arvioi lähtötilanteesi vastaamalla vastuullisuusviestinnän itsearviointityökaluun. Kysely antaa lisätietoa vastuullisuusviestinnän eri osa-alueista ja sen tuottama yhteenveto auttaa tunnistamaan kehityskohteita.

Palvelumme

Vastuullisuusviestintä on parhaimmillaan luonteva osa yrityksen arjen toimintaa ja viestintää. Kun vastuullisuuden periaate ohjaa yrityksen koko toimintaa, viestinnässä voidaan keskittyä avoimeen ja läpinäkyvään kerrontaan edistymisestä. Vastuullisuusviestintää voivat tehdä niin pienet kuin isotkin yritykset.  

 • Vastuullisuusviestinnän nykytilan arviointi ja kehitysehdotukset
 • Vastuullisuusviestinnän aloitus
 • Vastuullisuusviestinnän strategia ja sidosryhmäkartoitus
 • Vastuullisuusviestinnän jatkuva yhteistyö
  • Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto: artikkelit, videot, sosiaalisen median sisällöt, uutiskirjeet, vastuullisuusraportit, mediatiedotteet, sisäinen viestintä 

Autamme kehitystyössä

Kehitämme ja teemme vastuullisuusviestintää tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jätä meille yhteystietosi, niin jutellaan aiheesta lisää. Voit myös tutustua tiimiimme ja ottaa yhteyttä suoraan keneen tahansa meistä.