X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Vastuullisuus on aitoja tekoja

Vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Se ei ole muoti-ilmiö, vaan jatkuvia, aitoja tekoja, jotka kasvattavat sidosryhmien luottamusta. Siitä on tullut yhä keskeisempi osa yritysten kaikkea toimintaa: johtamista, liiketoimintaa, arvonmääritystä ja henkilöstöpolitiikkaa. 

Vastuullisesta toiminnasta ja sen esiin tuomisesta on tullut myös rekrytointivaltti. Moni työnhakija valitsee työpaikakseen yrityksen, jossa kokevat toiminnan olevan vastuullista, eettistä ja kestävää, ja toteuttavan hakijan omia arvoja.

On hyvä pohtia, miksi yrityksesi haluaa kertoa toimivansa vastuullisesti. Onko syy ympäristön tuoma paine vai oma halu toimia vastuullisesti? Onko vastuullisuus elinehto sille, että työnhakijat kiinnostuvat yrityksestä? 

Entä sijoittajat, tuleeko heiltä odotuksia tai jopa vaatimuksia vastuullisuusteemoista, jotka parantavat heidän sijoituksensa arvoa? Iso osa sijoittajista näkee vastuullisuuden oletuksena, ei vain lisäarvona. He myös haluavat saada säännöllisesti tietoa vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Vastuullisuusviestintä lähtee strategiasta

 1. Se vastaa sidosryhmien odotuksiin – ja ylittää ne
  Asiakkaat, henkilöstö, työnhakijat ja suuri yleisö kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten kestävyysongelmiin tarjoamiin ratkaisuihin, vaikutuksiin ja tapaan toimia.
 2. On uskottavaa ja läpinäkyvää
  Myös media ja julkinen keskustelu nostavat vastuullisuutta esiin entistä enemmän ja epäkohtiin tartutaan herkästi. Uskottavuuden kannalta on tärkeää kertoa itse myös kehittämishaasteista.
 3. Perustuu tekoihin ja oman toiminnan todentamiseen
  Vastuullisen yrityskuvan rakentaminen alkaa uskottavasta toiminnasta ESG:n eri osa-alueilla (environmental, social, governance / ympäristö- ja yhteiskuntavastuu, hyvä hallinto).
 4. On pitkäjänteistä riskien hallintaa
  Profiilin nostaminen edellyttää suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta sekä valmiuksia tarttua ajankohtaisiin keskusteluihin oman asiantuntemuksen pohjalta.

ESG-tekijät kilpailueduksi

Konkreettiset mittarit auttavat niin henkilöstöä, yleisöä, johtoa kuin sijoittajiakin arvioimaan, mihin suuntaan vastuullinen toiminta on menossa. Selkeitä lukuja pystyy hahmottamaan, mutta aina niitä ei ole helppoa luoda. Ensiaskeleet kannattaa ottaa nyt.

Vastuullisuusviestinnän palvelujamme:

 • Sidosryhmien odotusten kartoitus
 • Vastuullisuusviestinnän strategia ja sisältösuunnitelma
 • Valmennus
 • Strategiset sisällöt

ESG-kehittämisprojekti:

 • Yksilölliset vastuullisuusmittarit, tai jos jo ne on jo määritelty, mittareiden vienti käytäntöön
 • Arviolaskelma ESG:n vaikutuksista valuaatioon ja kehittämisehdotukset
 • Ehdotus käytännön työkaluista vastuullisuuden todentamiseksi: datan keruu paikkariippumattomasti, analysointi, ihmisten osallistaminen ja viestintä
 • Tiimi toteutuksen tueksi

Yhteistyömme tuloksena:

 • Vastuullinen toiminta tulee näkyväksi
 • Konkreettiset mittarit ja johdonmukainen viestintä rakentavat yrityskuvaa pitkäjänteisesti
 • Sijoittajat kiinnostuvat vastuullisesti toimivasta yrityksestä ja yrityksen arvo kasvaa
 • Työntekijät kokevat, että yrityksesi arvot sopivat heidän omiinsa
 • Maineenne työnantajana ja yrityskansalaisena kohentuu
 • Suuren yleisön, muun muassa ostavien asiakkaiden, kuva yrityksestäsi paranee

 

Tutustu myös koostesivuun joka niputtaa kaikki vastuullisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä kertovat uutisemme ja blogimme automaattisesti päivittyväksi kokonaisuudeksi

Lue lisää vastuullisuudesta

Tutustu myös näihin vastuullisuusviestinnän suunnittelussa auttaviin työkaluihin ilmaiseksi

Tee vastuullisuusviestinnän itsearviointi
Lataa vastuullisuusviestinnän starttipaketti
Lataa vastuullisuusviestinnän suunnittelupohja

Sinua voisi kiinnostaa myös: