Vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Se ei ole muoti-ilmiö, vaan jatkuvia, aitoja tekoja, jotka kasvattavat sidosryhmien luottamusta. Siitä on tullut yhä keskeisempi osa yritysten kaikkea toimintaa: johtamista, liiketoimintaa, arvonmääritystä ja henkilöstöpolitiikkaa. 

Vastuullisesta toiminnasta ja sen esiin tuomisesta on tullut myös rekrytointivaltti. Moni työnhakija valitsee työpaikakseen yrityksen, jossa kokevat toiminnan olevan vastuullista, eettistä ja kestävää, ja toteuttavan hakijan omia arvoja.

On hyvä pohtia, miksi yrityksesi haluaa kertoa toimivansa vastuullisesti. Onko syy ympäristön tuoma paine vai oma halu toimia vastuullisesti? Onko vastuullisuus elinehto sille, että työnhakijat kiinnostuvat yrityksestä? 

Entä sijoittajat, tuleeko heiltä odotuksia tai jopa vaatimuksia vastuullisuusteemoista, jotka parantavat heidän sijoituksensa arvoa? Iso osa sijoittajista näkee vastuullisuuden oletuksena, ei vain lisäarvona. He myös haluavat saada säännöllisesti tietoa vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Konkreettiset mittarit auttavat niin henkilöstöä, yleisöä, johtoa kuin sijoittajiakin arvioimaan, mihin suuntaan toiminta on menossa. Selkeitä lukuja pystyy hahmottamaan, mutta aina niitä ei ole helppoa luoda. Ensiaskeleet kannattaa ottaa nyt.

Vastuullisen yrityskuvan rakentaminen alkaa uskottavasta toiminnasta kestävän liiketoiminnan eli ESG:n eri osa-alueilla (environmental, social, governmental / ympäristö- ja yhteiskuntavastuu, hyvä hallinto).

Tuloksena:

  • Yrityksen vastuullinen toiminta tulee näkyväksi
  • Konkreettiset mittarit ja johdonmukainen viestintä rakentavat yrityskuvaa pitkäjänteisesti
  • Sijoittajat kiinnostuvat vastuullisesti toimivasta yrityksestä ja yrityksen arvo kasvaa
  • Työntekijät kokevat, että yrityksesi arvot sopivat heidän omiinsa
  • Maineenne työnantajana ja yrityskansalaisena kohentuu
  • Suuren yleisön, muun muassa ostavien asiakkaiden, kuva yrityksestäsi paranee

Tee vastuullisuusviestinnän itsearviointi

Lataa vastuullisuusviestinnän starttipaketti

Täytä vastuullisuusviestinnän suunnittelupohja