Sisäisen viestinnän kehittäminen

Sisäisellä viestinnällä varmistetaan yrityksesi yhdenmukainen toiminta. Kun henkilöstö ymmärtää, mitä yrityksessä tehdään, mitkä ovat tavoitteet ja miten niihin yhdessä pyritään, yrityksellä on hyvät edellytykset niissä onnistua.
Sisäisen viestinnän rooli on tärkeä niin strategian toteuttamisessa, arjen sujuvuudessa kuin työntekijöiden arvostuksen tunteen kasvattamisessakin. Sisäinen viestintä vaikuttaa myös työnantajakuvaan, jolla puolestaan on vaikutusta muun muassa rekrytointeihin.

Tuloksena:

  • Yrityksesi strategia toteutuu arjessa
  • Työnjohto saa tukea työlleen
  • Kaikki tietävät, mitä tekevät ja miksi. Siksi työt sujuvat.
  • Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan
  • Työturvallisuutta tuetaan tehokkaasti
  • Uudet ideat pääsevät esiin