Viestintästrategia perustuu liiketoimintasuunnitelmaan. Se on organisaation yhteinen näkemys siitä, millaista vaikuttavuutta viestinnällä haetaan. Yrityksen avainhenkilöille suunnatun ennakkokyselyn ja työpajan jälkeen teillä on yhteinen näkemys yrityksen tai organisaation viestinnän keskeisistä suuntaviivoista, jotka parhaiten edistävät liiketoiminnan tavoitteita.

Tuloksena:

  1. Viestinnän tavoitteet ja nykytila suhteessa tavoitteisiin
  2. Tärkeimmät sidosryhmät ja tavoiteasiakas 
  3. Kilpailuetu 
  4. Toimintatapa, vastaus kysymykseen “miten” 
  5. Missio
  6. Menestyksen kulmakivet
  7. Strategiset valinnat ja niiden tärkeysjärjestys (swot)
  8. Päävastuut mm. kriisitilanteissa
  9. Viestinnän mittaaminen