Kysy käytännönläheisistä viestintäkoulutuksistamme. Noin kahden tunnin asiantuntijasparrauksemme soveltuvat niin viestinnästä vastaaville kuin muullekin henkilöstölle, kuten myynnin parissa työskenteleville, jotka kaipaavat markkinointiviestinnän taitoja työssään. 

Koska yritykset, osaamiset ja tarpeet ovat erilaisia, voimme myös suunnitella yrityksellesi oheisista aihepiireistä koostetun valmennuskokonaisuuden ennakkotehtävineen. 

Koulutus sisältää:

 • Tarvekartoituksen
 • Ennakkotehtäviä
 • Valmennuksen, á noin 2 h , josta noin 0,5 h asiantuntijamme alustus ja 1,5 h työskentelyä, etäyhteyksin tai paikan päällä järjestettävä työpaja
 1. Tarvekartoitus: sähköinen taustatietokysely
 2. Millä vakuutat kohderyhmäsi? Yrityksen kilpailuetu ja sen sanoittaminen; pääviestit tavoitekohderyhmille, kuten asiakkaille ja rahoittajille
 3. Social selling: henkilöprofiilin vahvistaminen, verkostoituminen ja aktiivinen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa; esimerkkinä LinkedIn-profiili
 4. Viestinnän ja markkinoinnin rutiinit toimiviksi: suunnittelu, kanavavalinnat, tuotanto, kumppanit; päälinjat markkinointiviestinnän strategialle ja/tai sisältösuunnitelma-runko
 5. Ansaittu näkyvyys ja mediasuhteet: mitä eroa on omalla, ostetulla ja ansaitulla näkyvyydellä; mediasuhteiden periaatteet, mediatiedottaminen käytännössä 
 6. Sisältömarkkinoinnin perusteet, hakukonenäkyvyys ja digimarkkinointi– miten tavoitat verkosta juuri oikeat silmäparit relevanteilla sisällöillä aitoutta ja kohderyhmiä puhuttelevaa visuaalisuutta unohtamatta
 7. Vaikuttajamarkkinointi: tunnista oikeat vaikuttajat, tutustu pelisääntöihin, sovi yhteistyöstä, mittareista ja raportoinnista, arvioi tuloksia
 8. Kriisiviestinnän perusteet: kuinka tunnistat ja varaudut kriisitilanteisiin, suojaat yrityksen mainearvoa ja työrauhaa; päälinjat kriisiviestinnän suunnitelmalle
 9. Viesti vastuullisesti – kestävän liiketoiminnan ulottuvuudet: vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä, vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa ja niiden odotuksiin vastaaminen viestinnässä ja markkinoinnissa
 10. Työnantajakuva ja rekrytointiviestintä: miten luot vetovoimaisen työnantajakuvan ja rakennat oman osaajapoolin palvelemaan yrityksen henkilöstöstrategiaa