Medita – uteliaiden ihmisten viestintätoimisto

Viestintätoimisto Meditan juuret ovat tiedejournalismissa, joka toi alunperin yhteen pienen joukon toimittajia ja tutkijoita. Tarkoitus oli lisätä maailmaan tiedon valoa ja hankkia sillä myös oma elanto. Vuosien varrella mukana on ollut kymmeniä ihmisiä, joilla on ollut mielenkiintoa maailmaan ja halua ymmärtää sen kehityksen suuntaa – jopa vaikuttaa siihen.

Sama pyrkimys on palvellut hyvin myös asiakkaitamme, joista monet ovat olleet teknologiayrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita. Monimutkaistuva maailma kaipaa tulkintaa ja erilaiset alustat yleisöilleen kiinnostavaa sisältöä. Haastattelun, tiedonhaun ja lähdekritiikin taidoilla on kysyntää, samoin kyvyllä kertoa monimutkaisista asioista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi niille, jotka voivat sitä hyödyntää. 

Utelias viestintäkonsultti on asiakkailleen arvokas ja arvostelukykyinen silmäpari lisää. Totuudenjanosta on korvaamatonta hyötyä viestinnässä, sidosryhmien odotusten säätelyssä ja myös liiketoiminta- ja maineriskien hallinnassa.

Sisältöä vaativille vuodesta 1997

1997 Medita Communication Oy perustettiin Jyväskylässä. Selvitettiin tiedejournalismin markkinoita Suomessa ja tarjottiin palveluja, mm. tiedesivua Aamulehteen. Tehtiin asiakas- ja henkilöstölehtiä sekä Jyväskylä-lehteä ja toimittiin STT:n kirjeenvaihtajana Keski-Suomessa. 

2003 päätettiin keskittyä kokonaan organisaatioviestintään ja sisällöntuotantoon muille kuin mediataloille. Liityttiin Viestintätoimistojen liittoon ja osallistuttiin sen kehityshankkeisiin, kuten toimitusjohtajakurssi ja laatujärjestelmähanke. Vuorovaikutus ja yhteistyö Viestintätoimistojen liittoon järjestäytyneiden yrittäjien ja kollegojen kanssa on ollutn tärkeää paitsi alan myös Meditan kehitykselle. 

VTL sulautui myöhemmin Mainostoimistojen liittoon MTL:ään, joka vaihtoi nimensä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitoksi (MTL). MTL sulautui Marketing Finlandiin vuoden 2021 alusta. 

2005 kehitettiin palvelumalli yrityste ja muiden organisaatioiden ydin- ja avainviestien määrittelyyn. Avainviestityöskentelyä on kehitetty vuosien varrella ja se on edelleen keskeinen viestinnän strategisen suunnittelun työväline.

2007 saatiin käyttöön viestintätoimistojen laatujärjestelmä. Se auditoitiin uudelleen 2013. Päätettiin siirtyä painetuista julkaisuista verkkoviestintään. Avattiin toimipiste Helsingin Runeberginkadulle. Se on sittemmin sijainnut monessa muussakin osoitteessa Helsingin keskustan tuntumassa.

2009 kokeiltiin kansainvälistä yhteistyötä ComVort-ryhmän kanssa, kunnes 2010 Medita teki yhteistyösopimuksen PP Viestinnän kanssa ja hyväksyttiin pian itsenäisten PR- ja viestintätoimistojen yhteistyöorganisaatio Worldcom PR Groupiin. Medita on siitä lähtien edustanut Worldcomia ainoana toimistona Suomessa. 

2010-luvulla kehitettiin sosiaalisen median ja digimarkkinoinnin palveluja täydentämään viestinnnän strategista suunnittelua, vaativaa sisällöntuotantoa ja mediasuhdepalveluja.

2017 otettiin omaan käyttöön HubSpot-markkinointiautomaatiojärjestelmä. Se otettiin asiakaskäyttöön 2020.

2019 alettiin asiakkaan pyynnöstä kehitellä vastuullisuusviestinnän palveluja, joista on tullut Meditalle yhtä merkittävämpi palvelukehityksen painopiste.

2020 tehtiin fuusio jyväskyläläisen Jooli markkinointi & viestintä Oy:n kanssa. Yhtiön nimeksi tuli Viestintätoimisto Medita Oy ja kotipaikaksi Helsinki.

2021 Medita luopui omista toimitiloista Jyväskylässä ja Helsingissä ja siirtyi kummassakin sijainnissa asiantuntijoiden tilaan ja yhteisöön Crazy Townissa. 

2022 Yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnässä, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa sekä taloudellisen hyvinvoinnin oikeudenmukaisessa jakautumisessa kasvaa. Meditan tehtävä on auttaa viestinnän keinoin niitä onnistumaan ja rakentaa yhdessä meille kaikille parempaa tulevaisuutta.

2023 Meditan Helsingin toimisto muutti yhteisöllisiin Sofia Helsingin tiloihin.

 

 

Systemaattinen työskentelytapa

Tapaamme tehdä leimaa systemaattisuus. Asiakkaanamme voit luottaa olevasi hyvissä käsissä.

Tilannearvio

Suunnitelma

Toimenpiteet​

Seuranta​

 

Tehdään viestinnästä yrityksesi arvoa vahvistava voima

Meditan viestintäkonsultit vastaavat viestinnän asiantuntijapalveluista ja käytännön toteutuksista asiakkaidensa projekteissa. Meditalaisilla on näkemystä ja kokemusta erityisesti teollisuus- ja teknologiayrityksistä sekä asiantuntijaorganisaatioista. Seuraamme aktiivisesti asiakkaidemme ja oman toimialamme puheenaiheita.

Ota yhteyttä

Kiinnostaisiko työt joukossamme?

Tervetuloa uteliaiden ammattilaisten joukkoon! Oletpa viestinnän tai digimarkkinoinnin konkari tai vasta urasi alkutaipaleella, saatat olla puuttuva pala joukossamme. Kerro itsestäsi lähettämällä avoin hakemus. Olemme sinuun yhteydessä.

Lähetä hakemus