X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Worldcomin erikoisraportti Ukrainan sodan vaikutuksista yritysmaailman puheenaiheisiin on julkaistu. Tekoälyä hyödyntävän Worldcom Confidence Indexin avulla tehtiin aihehaku, jolla selvisi, mikä tämän sodan vaikutuksissa herättää eniten keskustelua yritysjohtajien keskuudessa verkossa. Seuranta ulottui helmikuusta toukokuuhun. 

Selvityksessä nousi esiin viisi puheenaihetta:

  1. Ihmisten liikkuminen ja pakolaisvirta
  2. Vaikutus energian hintoihin
  3. Vaikutus ruokaturvaan
  4. Nälän ja köyhyyden lisääntyminen
  5. Kahtiajako ihmisten ja valtioiden välillä 

 

Worldcom Confidence Index erikoisraportti. Pylväskuvaaja aiheesta: What CEO's are saying on social media about the impact of the war in Ukraine
Kuten kuvaajasta näkyy, tekoälyn löytämästä viidestä teemasta pakolaisvirta herätti eniten keskustelua.

Pakolaiset ja polttoaineen hinta eniten keskustelun aiheina

Sodan alussa puhuttiin eniten Ukrainan pakolaisista. Helmi- ja maaliskuussa pakolaisvirrasta keskusteltiin viidestä löydetystä aiheesta kaikkein eniten. Ukrainan sota on aiheuttanut pahimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan. Tähän liittyy huolta ihmiskaupasta ja lasten turvallisuudesta. Toukokuuhun mennessä huoli maailman ruokaturvasta sekä sodan vaikutuksista yrityksiin ja työntekijöihin on kuitenkin noussut yritysjohtajien puheenaiheiden kärkeen. Lisäksi ruokaturvan vaarantumisen odotetaan kasvattavan pakolaisvirtoja entisestään. 

Sota Ukrainassa on aiheuttanut katkoksia toimitusketjuihin ja aiheuttanut öljyn ja bensiinin hintojen huiman nousun. Helmi-maaliskuussa hintojen nousu olikin toiseksi puhutuin aihe yritysjohtajien keskuudessa. Polttoaineen hintojen nousu vaikuttaa yritysten toimintaan myös organisaation toimintatapojen tasolla. Esimerkiksi yritykset, jotka ovat palaamassa toimistotyöhön etätöiden jälkeen, joutuvat miettimään, miten ne voivat lieventää kasvaneiden elinkustannusten aiheuttamaa painetta.

Worldcom Confidence Index erikoisraportin viivagraafi aiheesta: What CEO's are saying on social media about the impact of the war in Ukraine
Kuvaajasta näkyy, miten paljon keskustelua Ukrainan sodan aiheuttama pakolaiskriisi aiheutti sodan alkuvaiheessa. Toukokuun loppupuolella ruokaturva nousi aiheista puhutuimmaksi. Viivojen värit: Vihreä: Ihmisten liikkuminen ja pakolaisvirta. Sininen: Vaikutus energian hintoihin. Punainen: Vaikutus ruokaturvaan. Oranssi: Nälän ja köyhyyden lisääntyminen. Harmaa: Kahtiajako ihmisten ja valtioiden välillä.

Luottamus talouteen hiipui maaliskuussa

Aiemmin keväällä kysyimme, muuttuvatko yritysjohtajien prioriteetit sodan seurauksena. Maaliskuussa julkaistiin edelliset tavanomaiset Confidence Index -luvut, jotka kertoivat tuolloin talouden tärkeydestä keskustelunaiheena ja yritysjohtajien luottamuksen hiipumisesta aiheen osalta. Maaliskuun tulokset korostivat yritysjohtajien kohtaamia haasteita. Toisaalta talous elpyi pandemian jälkeen, mutta sota Ukrainassa ja nopea inflaatio tekevät palautumisesta vaikeaa. 

Sidosryhmät vaativat yrityksiltä toimia

Yritysjohtajilta vaaditaan strategiaa, jolla he suojaavat yritystään sodan vaikutuksilta. Lisäksi tarvitaan pidempiaikaisia toimia, jotka eivät liity suoraan käynnissä olevaan sotaan. Worldcomin puheenjohtaja Todor Janev korostaa sekä tekojen että viestinnän tärkeyttä sidosryhmien luottamuksen saavuttamisessa.  

”Yritysjohtajien täytyy kehittää selkeä strategia, jolla he suojaavat brändiään sodan vaikutuksilta. Sidosryhmät odottavat välittömiä toimia, joilla minimoidaan polttoaineen ja ruoan hinnan nousun vaikutukset. WCI-data osoittaa, että sidosryhmät vaativat johtajilta myös toimia, joilla on pidempiaikaisia vaikutuksia. Se tarkoittaa esimerkiksi kestävän kehityksen toimien nopeuttamista ja sen osoittamista, että yritys uskoo saavuttavansa tässä tuloksia, joilla on merkitystä. Viestiminen näistä asioista selkeästi, säännöllisesti ja läpinäkyvästi on elintärkeää sidosryhmien luottamuksen luomiseksi”, Janev sanoo. 

Worldcomin toimitusjohtaja Todd Lynch puolestaan muistuttaa, että keskustelun painopisteet ovat erilaisia eri maissa: ”Monet yritysjohtajat ovat olleet nopeita osoittaessaan tukeaan ukrainalaisille ja tehneet merkittäviä päätöksiä yritystensä siteistä Venäjään. Nämä Confidence Indexin erikoisraportin tulokset osoittavat kuitenkin, että fokus on nyt siirtynyt aiheisiin, joilla on sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia toimintoihin, työntekijöihin ja sidosryhmiin. Useammassa maassa toimivien brändien täytyy tunnistaa, miten näiden viiden aiheen tärkeysjärjestys muuttuu valtiosta toiseen siirryttäessä. Niiden täytyy varmistaa, että ne viestivät omasta toiminnastaan tehokkaasti ja säännöllisesti avainsidosryhmilleen”, hän tiivistää. 

Katso alta raportin videotiivistelmä englanniksi.

Worldcom Confidence Index -raportti (WCI) kertoo kuukausittain, mikä yritysjohtajia puhuttaa. Tekoälyn avulla tarkastellaan yli 100 000 yritysten ylimpään johtoon kuuluvan ammattilaisen luottavaisuutta ja huolestuneisuutta 20 aihepiirissä kansainvälisesti. 

Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group (Worldcom) on maailman johtava itsenäisesti omistettujen suhdetoiminta- ja viestintäyritysten yhteistyöorganisaatio. Sen 132 toimistoa työllistävät yli 2000 työntekijää 115 kaupungissa, 49 maassa, kuudessa maanosassa. Worldcomin partnerit tarjoavat ainutlaatuisen yhteyden markkinoilleen. Worldcom-partnereiden yhteenlaskettu liikevaihto on 300 miljoonaa dollaria. Suomessa Worldcomia edustaa Viestintätoimisto Medita Oy.

 

Julkaistu: 27.6.2022