X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Medita on julkaissut verkossa uuden digitaalisen työkalun, jonka avulla voi maksutta tarkastella oman organisaationsa vastuullisuusviestinnän tilaa ja kehittämiskohteita. Asiantuntijoiden kehittämä työkalu auttaa yritysjohtoa sekä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia ymmärtämään yritysvastuun eri ulottuvuuksia.

Hyvistä aikomuksista tulokselliseen kehittämiseen

Pisteytetty tulos ja havainnollinen esitysaineisto auttavat avaamaan keskustelua kehittämistoimista työyhteisössä. Testin avulla voi asettaa jatkuvalle kehittämiselle toteutuskelpoisia tavoitteita ja oppia viestimään vastuullisuudesta uskottavasti. Toistamalla testin säännöllisin väliajoin näkee oman kehittämistyönsä tuloksia ja saa pontta jatkoon – hyvistä aikomuksista tulokselliseen kehittämiseen.

Meditan vastuullisuusviestinnän asiantuntija Maria Pecoraro on tutkinut eettistä ja vastuullista kuluttajuutta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Hän muistuttaa, että yritysten vastuullisuusasiat ovat usein monimutkaisia.

– Halusimme tehdä työkalun, joka avaa monipuolisesti yritysvastuun eri ulottuvuuksia. Vastuullisuusviestinnän tulisi kyetä kuvaamaan näitä asioita totuudenmukaisesti mutta myös ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, Pecoraro sanoo.

Tarkoituksena on rohkaista etenkin kehitystyön alussa olevia organisaatioita eteenpäin. Itsearviointi tarjoaa matalalla kynnyksellä eväitä vastuullisuustyön edistämiseen ja näkyväksi tekemiseen viestinnän keinoin.

Tee vastuullisuusviestinnän itsearviointi

Pitkäjänteisellä kehitystyöllä kestävään arvonluontiin

Meditan ulkopuolisena asiantuntijana on toiminut ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja ympäristövastuullisuuteen perehtynyt asiantuntija Mika Määttä. Hänkin korostaa yritysvastuun moniulotteisuutta.

– Ilmastonmuutos ja muut globaalit kestävyyskriisit haastavat perinteisiä ajattelu- ja toimintatapojamme kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Elinkeinoelämässä kestävän arvonluonnin edellytyksenä korostuu käytännön tekoihin perustuva pitkäjänteinen vastuullisuustyö, josta on tärkeää osata viestiä sujuvasti tärkeimpien sidosryhmien kanssa, hän sanoo.

Mika Määttä toivoo vastuullisuusviestinnän itsearvioinnin innostavan mahdollisimman monia toimijoita ottamaan askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Liiketoiminnan vastuullisuudesta hyötyvät niin yrityksen edunsaajat – omistajat ja henkilöstö – kuin elinympäristö ja yhteiskunta.

Vastuullisuus vahvistaa yritysarvoa

Vastuullisesta liiketoiminnasta puhutaan, kun yritys määrätietoisesti ja vapaaehtoisesti tekee toiminnastaan aiheutuvien riskien hallitsemiseksi enemmän kuin laki ja viranomaiset siltä edellyttävät. Sen vastuullisuustoimet perustuvat yrityksen ydinliiketoimintaan ja ne ovat mitattavia ja avoimesti raportoituja.

Tällaisen vastuullisuuden arvostus oli nousussa jo ennen pandemiaa, mutta korona-ajan kokemukset ovat korostaneet sen merkitystä. Sidosryhmien luottamus on korvaamatonta pääomaa, kun iso osa kanssakäymisestä tapahtuu verkon välityksellä.

– Yritys hyötyy vastuullisuudesta monin tavoin, muun muassa riskienhallinnan, työnantajakuvan sekä yritysarvon vahvistumisen kautta. Yritys kerrallaan edetään entistä kestävämpään resurssien käyttöön, mikä hyödyttää kaikkia, Meditan toimitusjohtaja Tiinu Wuolio sanoo.

Julkaistu: 22.10.2020

Sinua voisi kiinnostaa myös: