Medita sai vihdoin omat verkkosivunsa uuteen kuosiin ja julki! “Vihdoin” kuvastaa hyvin tunnelmia, sillä vuosien varrella rakennellut ja jo hankalasti päivitettävät sivut myllättiin perin pohjin. Hikoilulta ja aikataulun venytyksiltäkään ei vältytty priorisoituamme tyypilliseen tapaan asiakastöitä oman projektimme edelle. Silti – nyt on tuuletuksen paikka – voimme hymy korvissa todeta, että verkkosivuprojekti oli onnistunut. Siitä iso kiitos kumppaneillemme Käänne Agencylle, Preonille ja Crockford Communicationsille sekä aktiivisesti osallistuneelle koko henkilöstöllemme. 

Varoitus: verkkosivuprojekti lähes aina yllättää työläydellään 

On totta, että kotisivu on mahdollista perustaa vaikka yhdessä päivässä tai esimerkiksi viikossa. Tai projekti voi kestää jopa vuosia. Riippuu mitä tavoittelee, kuinka pitkäjänteistä ratkaisua etsii, ja minkä verran verkkosivuihin on valmis panostamaan. Hetkessä valmis tarkoittaa usein sitä, että pienikään kotisivuille myöhemmin tarvittava muutos ei kuitenkaan ole joko hetkessä valmis tai ollenkaan toteutettavissa. Tämä on hyvä tiedostaa, kun pohtii valintaa bulkkisivujen ja vaativampien ratkaisujen välillä. Molemmille on paikkansa. 

Me halusimme verkkosivuistamme jatkossakin:

Sivujen rakennusvaiheelle ja suunnittelulle oli siis varattava aikaa. Pitkäaikainen kumppanimme Preoni huomioi toiveemme ja räätälöi juuri meidän tarpeisiimme moduulipohjaisen verkkosivuratkaisun, josta oli helppo jatkaa omin voimin sivujen viimeistelyt. Verkkosivujen hienoimmat “herkut” saattavatkin usein olla siellä admin-tunnusten takana.

Tärkeintä: kaikki alkaa päätavoitteen ja -viestin tarkistuksesta

Meditalle tärkeintä oli, että viesti puhuttelee ja tavoittaa kohderyhmämme, kuvastaa aidosti sitä, mitä olemme. Siten, että sekä viestit että visuaalinen ilme ovat linjassa puheiden ja tekojen kanssa, jolloin niitä ei tarvitse aina erikseen miettiä myyntitilanteissa ja esittelyissä. Organisaatiomuutostemme jälkeen koko sisältö oli käytännössä käytävä läpi uusin silmin, tehtävä nk. “content audit” eli sisältökatselmus, kirkastettava pääviestit ja tuotettava myös kokonaan uutta sisältöä. 

Vaikka viestintätoimisto olemmekin ja tarjoamme kaikkea yllämainittua asiakkaillemme, mekin katsomme omaa toimintaamme turhan läheltä. Kumppani voi olla verkkosivuprojektin vaiheissa käänteentekevä. Meillekin se oli sitä, eikä vain nimensä puolesta. Käänne Agency haastoi, sparrasi ja avasi silmiämme Meditan viestien muotoilussa ja visualisoinnissa, jotta itsekin muistaisimme arvostaa osaamistamme ja taustaamme. 

Hieno tiivistys Meditasta on “uteliaiden ihmisten ja yritysten viestintätoimisto”. Se kuvaa mielestämme mainiosti tekemistämme, joka perustuu vankkaan journalismin, viestinnän, markkinointiviestinnän ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntemukseen. Emme pelkää vaikeitakaan sisältöjä, pikemminkin imu on päinvastoin. Esimerkiksi energia-, kuljetus-, rakennustuote-, teknologia- ja terveystoimialojen haastavat aiheet vetävät meitä puoleensa. Utelias viestintäkonsultti on toimeksiantajalleen arvokas ja arvostelukykyinen silmäpari. 

Delegoi: kolmen kopla on toimiva kombinaatio verkkosivujen toteutuksessa

Verkkosivujen tekninen toteuttaja saa odottaa hyvän tovin, ennen kuin kaikki on valmista vietäväksi julkaisujärjestelmään. Mitä paremmin suunniteltu sen nopeammin se on tehty. Rakennesuunnittelu ja käytettävyys ovat tärkeitä pitää mielessä alusta alkaen, jotta sivuista tulee mahdollisimman käyttäjäystävälliset. Niistä vastaavan on hyvä olla jo suunnitteluvaiheen alussa mukana. 

Olemme todenneet, että verkkosivuprojektien toteutuksessa toimiva ja pitkällä aikavälillä kustannustehokkain kombinaatio on “kolmen kopla”. Siinä verkkosivuprojektin tärkeimpiin osa-alueisiin valitaan parhaat tekijät sen sijaan, että yksin äherrettäisiin. 

Verkkosivuprojektit eivät kuulu Meditan pääpalveluihin, sen sijaan ydin- ja avainviestityö kuuluvat, samoin digimarkkinointi ja sisällöntuotanto. Oleellista verkkosivuprojektissa on hakukonenäkyvyyden varmistaminen, jotta tavoitekohderyhmäsi löytää sivuille. Se on sivujen perussisällön tuottamisen  jälkeen jatkuvaa työtä ja huomioitava sekä sisällöntuotannossa että digikampanjoissa sisältöä ja kuvien käyttöä myöten. 

Hakukonenäkyvyyttä ei taata vain teknisillä ratkaisuilla. Sivuilla on oltava laadukasta sisältöä, jossa tärkeimmät hakijoiden käyttämät hakusanat esiintyvät luontevasti. Edellä mainitut ovat verkkosivuprojekteissa oleellisia palveluja, joihin lopulta usein palataan, vaikka ajatuksena olisi ollut, että “siirretään vain vanhat sisällöt uudelle alustalle”. 

Kolmen koplassa Medita voi tarjota projektinjohdon, ydin- ja avainviestityön, sisällönsuunnittelun sekä -tuottamisen. Sen jälkeen tarjoamme moniosaajatiimin markkinoinnin ja viestinnän pitkäjänteiseen toteutukseen. Koplassa mukana ovat visualisoinnista vastaava ja teknisestä toteutuksesta vastaava. Roolit ja osaamiset menevät limittäin ja hyvä niin. Viestikapula vaihtuu tehokkaasti ja voimme luottaa siihen, että projektitiimin kaikilla osapuolilla on riittävä ymmärrys tavoitteista. 

Vaiheistimme oman verkkosivuprojektimme neljään osaan, joista ensimmäiset käynnistimme jo loppusyksystä. Ensiksi kävimme Käänne Agencyn kanssa läpi Meditan erottautumistekijät, kilpailuedut, arvot ja juuret, joista koko toimintamme juontuu. Seuraavat kolme vaihetta kulkivat rinta rinnan: ilmeen uudistus logoa, fontteja ja värimaailmaa myöten; sisällönsuunnittelu, joka sisälsi myös vanhan sisällön arvioinnin ja uuden tuottamisen; tekninen toteutus, jossa rakenteen, käytettävyyden ja moduuliratkaisujen suunnitteluun panostettiin.  

Lopussa tarvitaan aikaa myös oikolukuun ja usein käännöstoimistoa kieliversiota varten. Jälkikäteen tulee tavallisesti lukuisia pieniä tarkistuksia ja kysymyksiä, kun sisältö on syötetty sivuille. Näihin käännöstoimisto Crockford Communications reagoi nopeasti.   

Puhutteleeko lopputulos? Laajemmassa mittakaavassa sen näyttää lopulta aika ja sivujen pitkäjänteinen, jatkuva optimointi kohdistettujen, kiinnostavien sisältöjen pohjalta. On tärkeää tuottaa jatkuvasti ajankohtaisia sisältöjä juuri niille lukijoille, joita ne parhaiten palvelevat. Niinkuin talonrakentajat tietävät, valmiita eivät verkkosivutkaan koskaan ole. Elämistä varten ne on rakennettu ja palaute on aina tervetullutta. 

Täällä voit selailla yhteistyönä syntyneeseen uuteen verkkosivustoomme

Kirjoittanut: Päivi Tervonen
Julkaistu: 25.4.2022