Utelias viestintäkonsultti on toimeksiantajalleen arvokas ja arvostelukykyinen silmäpari lisää. Sinnikäs uteliaisuus ohjaa selvittämään, miten asiat tietyllä toimialalla oikeastaan ovat. Totuudenjanosta on korvaamatonta hyötyä viestinnässä, sidosryhmien odotusten säätelyssä ja jopa liiketoiminta- ja maineriskien hallinnassa.

Viestintätoimisto Meditan juuret ovat tiedejournalismissa, joka toi alunperin yhteen pienen joukon toimittajia ja tutkijoita. Tarkoitus oli lisätä maailmaan tiedon valoa ja hankkia sillä myös oma elanto. Vuosien varrella mukana on ollut kymmeniä ihmisiä, joilla on ollut mielenkiintoa maailmaan ja halua ymmärtää sen kehityksen suuntaa – jopa vaikuttaa siihen.

Tämä pyrkimys on palvellut hyvin myös asiakkaitamme, joista monet ovat olleet teknologiayrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita. Monimutkaistuva maailma kaipaa tulkintaa ja erilaiset alustat yleisöilleen kiinnostavaa sisältöä. Haastattelun, tiedonhaun ja lähdekritiikin taidoilla on loputtomasti käyttöä, samoin kyvyllä kertoa usein monimutkaisista asioista haluttua yleisöä kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Kuka tahansa voi oppia hyödyntämään uteliaisuutta

Viestintätaidot sinänsä ovat laaja-alaista osaamista ihmissuhdetaidoista viestintäteknologiaan ja draamantajuun. Mutta muutakin osaamista näissä tehtävissä tarvitaan. Erityistä lisäarvoa asiakkaille tuotetaan liiketoimintaosaamisella ja toimialatuntemuksella, joiden kartuttamiseen ei normaali työaika riitä. Niiden jatkuvan opiskelemisen pitää tällä alalla työskentelevälle olla tapa olla maailmassa.

Me kutsumme sitä uteliaisuudeksi. Tarkoitamme älyllistä uteliaisuutta ja halua ymmärtää asiayhteyksiä. Pitkään olen luullut sitä yksilön ominaisuudeksi, jota ihmisellä joko on tai ei ole. Monilla uteliaisuus onkin myötäsyntyistä ja leimallinen piirre useilla tieteenhistorian merkkihenkilöillä. Koska emme kaikki voi olla nobelisteja, yllätyin iloisesti törmätessäni ajatukseen, että kuka tahansa voi oppia hyödyntämään uteliaisuutta. Ei tarvitse olla seppä syntyessään.

Oppiminen voi olla osaamista tärkeämpää

Syksyllä 2021 ilmestyi suomeksi kaksi tietokirjaa uteliaisuudesta: Hanna Siefenin Uteliaisuuden taito (Tuuma-kustannus)  ja Juha T. Hakalan Uteliaisuus. Miksi ‘Miksi’  on tärkeä kysymys (Alma Talent). Ne ovat erilaisia ja molemmat lukemisen arvoisia. Palkittu tietokirjailija ja filosofi Hakala lähtee siitä, että uteliaisuutta on väheksytty ja pidetty jopa jollain tapaa lapsellisena. Ikäänkuin se kertoisi osaamisen puutteesta. Sitten hän osoittaa esimerkein uteliaisuuden suuren merkityksen tieteessä ja innovaatioissa.

Hanna Siefen tarttuu virkistävässä esikoisteoksessaan osaamisen ja oppimisen jännitteeseen. Tarve osoittaa ikäänkuin valmista ja kiistatonta osaamista saattaa johtaa siihen, että ohittaa tilaisuuden tarkistaa näkemyksiään ja oivaltaa jotain uutta ja olennaista. Hän kirjoittaa kiinnostavasti kahdenlaisesta uteliaisuudesta, heräävästä ja sinnikkäästä.

Jaottelu on varsin käyttökelpoinen viestintäalalla, missä on kyllä hyödyllistä tietää vähän kaikesta, mutta yhä tärkeämpää myös erikoistua joihinkin aihepiireihin mahdollisimman syvällisesti. Viestintäkonsultti ei voi uskottavasti hallita kovin monta alaa.

Tosiasiat ovat viestinnän ytimessä

Mistä sitten tietää, mihin kannattaa syventyä tarkemmin, Siefen kysyy. Vastausta voi hänen mukaansa hakea joko omista mielenkiinnon kohteista tai ulkopuolelta tulevista oppimistarpeista. Viestintätoimistossa on uteliaalle mielelle näitä molempia tarjolla riittämiin, ja parhaimmillaan ne kietoutuvat toisiinsa. Sinnikkäästä asiantuntemuksen syventämisestä on iloa niin ammattilaiselle itselleen kuin hänen asiakkailleenkin.

Utelias viestintäkonsultti on toimeksiantajalleen arvokas ja arvostelukykyinen silmäpari lisää. Sinnikäs uteliaisuus ohjaa selvittämään, miten asiat tietyllä toimialalla oikeastaan ovat. Totuudenjanosta on korvaamatonta hyötyä viestinnässä, sidosryhmien odotusten säätelyssä ja jopa liiketoiminta- ja maineriskien hallinnassa. Tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat yhä viestinnän ytimessä.

Kirjoittanut: Tiinu Wuolio
Julkaistu: 23.02.2022

Avainsanat: