Sisältömarkkinointi rakentaa mainetta

Kun yrityksen sisältömarkkinointi tukee toimintaa, tarjoaa olennaista tietoa ja kiinnostaa tärkeitä kohderyhmiä, se tuo oikeat kontaktit ulottuville. Toimivat sisällöt ovat keino vakuuttaa, vaikuttaa ja jäädä mieleen.

Meditassa otamme sisältömarkkinoinnin vakavasti, tuotamme sisällöt tasokkaasti ja luotettavasti, tarpeen mukaan. Tunnemme verkkosisältöjen vaikutuksen yrityksen näkyvyyteen, tiedonkulkuun sekä brändin ja maineen rakentamiseen. Meditassa tuotetut sisällöt ovat osuvia ja laadukkaita.

Jatkuva oma sisällöntuotanto on viestinnän ja markkinoinnin peruskivi. Sitä ohjaa kohdennettuihin avainviesteihin perustuva sisältöstrategia. Olipa sisältö tekstiä, kuvaa tai videoita on mukana aina ymmärrys tavoitteista, tilannekuvasta, sidosryhmien tarpeista sekä sosiaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä. Jatkuvalla sisällöntuotannolla pidetään huolta sisältöjen ajantasaisuudesta ja sivustojen vireydestä. Tuore laadukas sisältö tuo juuri oikeat kävijät oikealle sivustolle.

Hakukonenäkyvyyttä ja palvelevia sisältöjä

Meditalaiset ovat vaativien sisältöjen ammattilaisia. Tuotamme sidosryhmiä palvelevia juttuja, blogitekstejä, artikkeleita, tiedotteita, asiakastarinoita ja videoita tarpeen mukaan. Järjestämme myös sisällöntuotannon yhteistyötä some-tähtien, tubettajien ja bloggareiden kanssa.

Huolehdimme sisältöjen löydettävyydestä (verkkoanalytiikka) ja jakamisesta (versiointi, monikanavaisuus). Kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa pidämme huolen myös sisällön lokalisoinnista eli sovittamisesta paikallisiin oloihin. 

Sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää myös henkilöstö- ja rekrytointiviestinnässä. Jatkuva oma sisällöntuotanto on luonteva osa viestintäosastopalveluamme.

Tätä Meditan sisältömarkkinointi tarjoaa:

  • Sidosryhmiä kiinnostavat, ajantasaiset sisällöt
  • Laadukkaat, yrityksen tavoitteita tukevat sisällöt
  • Näkyvyyttä, mainetta, tiedonkulkua
  • Löydettävyyttä verkossa
  • Brändin rakentaminen
  • Asiantuntemuksen esiin tuominen

Lue myös: