Kohdennetut avainviestit tavoittavat sidosryhmäsi

Meditan avainviestit rakentavat tavoitteelliselle viestinnälle ja markkinoinnille tukevan perustan. Ne auttavat kohdentamaan strategisesti tärkeät viestit kullekin sidosryhmälle. Lähtökohtana ovat yhteiset hyödyt ja kiinnostuksen kohteet sekä kestävä argumentointi.

Avainviestit luovat sisäisesti yhteistä ymmärrystä ja vahvistavat käsitystä viestinnän roolista liiketoiminnan edistämisessä. Yhdessä sovitut viestit vahvistavat johdonmukaista ja tunnistettavaa ulkoista kuvaa eri foorumeilla, riippumatta siitä kuka yritystä kulloinkin edustaa.

Yhteinen työpaja valmentaa yrityksen avainhenkilöitä

Avainviestit laaditaan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Työ alkaa yrityksen avainhenkilöiden haastatteluilla, minkä jälkeen Meditan konsulttipari valmistelee työpajan. Työpajassa määritellään yrityksen tärkeimmät sidosryhmät, heitä puhuttelevat viestit sekä kaikille yhteinen ydinviesti. Samalla täsmennetään toimivimmat viestintäkanavat ja foorumit, tunnistetaan omat vahvuudet ja haasteet, ja valmentaudutaan vastaamaan hankaliin kysymyksiin.

Kohdennetut viestit takaavat parhaan hyödyn sisällöntuotannon resursseista. Tuloksia hyödynnetään esimerkiksi viestintäsuunnitelmassa, sisältömarkkinoinnissa, tuotantokalenterissa, sisäisessä viestinnässä tai toimintaohjeissa.

Työpajan tuloksena kehitetty työkalu on viestinnän ja markkinoinnin perusta, joka ohjaa tekemään tarkoituksenmukaisia asioita tehokkaasti. Yhteisesti määritetyt viestit varmistavat, että viestintä ja markkinoinnin kaikki toiminta tukee yrityksen tavoitteita.

Kun strategiset ja sidosryhmäkohtaiset viestit on määritetty ja sisäistetty yrityksessä, vastuuta viestinnästä on mahdollista laajentaa. Se tuo viestintään voimaa.

Tätä Meditan avainviestipalvelu tarjoaa:

  • Pohja strategiselle viestinnälle ja markkinoinnille
  • Yhteisymmärrys yrityksen tavoitteista, vahvuuksista ja haasteista
  • Kohdennetut ja perustellut avainviestit tärkeimmille sidosryhmille
  • Yksi yhteinen ydinviesti puhuttelee kaikkia sidosryhmiä
  • Työkalua käytetään viestintäsuunnitelmassa, tuotantokalenterissa, sisältömarkkinoinnissa ja toimintaohjeissa

Kiinnostuitko?

Autamme avainviestien muotoilussa ja viestinnän suunnittelussa. Jätä meille yhteystietosi, niin jutellaan aiheesta lisää. Voit myös tutustua tiimiimme ja ottaa yhteyttä suoraan keneen tahansa meistä.