Medita sijoittui yleisarvosanalla mitattuna kolmanneksi viestintätoimistojen imagotutkimuksessa. Vahvuuksissa korostuivat niin ajan tasalla oleva osaaminen, palvelun laatu kuin toimialaymmärrys. Tunnettuudessa sen sijaan on parantamisen varaa.

Taloustutkimus toteuttaa kahden vuoden välein viestintätoimistojen imagotutkimuksen, joka selvittää viestintäalan yritysten osaamisprofiilia, yritysmielikuvaa ja alan kehitysnäkymiä. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 667 viestintäpalvelujen ostajaa ja siinä arvioitiin 29 viestintätoimistoa.

Tutkimukseen vastanneiden mukaan tärkeimpiä asioita viestintätoimiston valinnassa ovat hinta-laatusuhde, asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan ymmärtäminen sekä kyky tehdä tuloksellista viestintää ja kuunnella asiakasta.

Tulevaisuudessa palvelujen ostamisen arvioitiin kasvavan erityisesti verkkoviestinnän, sosiaalisen median sisältöjen sekä markkinointiviestinnän osalta. Myös viestinnän strategisen suunnittelun kysyntä on nousussa.

Kolmanneksi paras viestintätoimisto, jonka harva tuntee

Toimistokohtaista osaamista ja vahvuuksia arvioivat vain ne tutkimuksen vastaajat, jotka tunsivat kyseisen viestintätoimiston. Meditalaisille tulokset olivat mukavaa luettavaa, mistä kiitos kuuluu entisille ja nykyisille asiakkaille sekä muille tutuille toimijoille.

Yleisarvosanan perusteella Medita sijoittui kolmanneksi 8,20 arvosanalla. Toimialankin melkoisen hyvä keskiarvo 7,86 ylitettiin vielä selkeästi. Häntäpäässä Medita taas oli toimiston tunnettuuden osalta.

Yrityskuvatekijöissä Meditan vahvuuksiksi nousivat:

  • Ajan tasalla oleva osaaminen
  • Luotettavuus
  • Konsultoiva osaaminen
  • Palvelun laatu
  • Asiakkaan toimialan ymmärtäminen

– Pienenä toimistona emme ehkä voita huomiokilpailussa, mutta pitkäjänteinen laadukas työ kantaa. Tuloksista päätellen olemme keskittyneet oikeisiin asioihin, vaikka aina riittää kehitettävääkin, kommentoi Meditan toimitusjohtaja Tiinu Wuolio.

– Saimme erittäin hyvät arviot palvelujemme hinta-laatusuhteesta, joka on vastaajien mukaan tärkein viestintätoimiston valintakriteeri. Olen tosi ylpeä meidän tiimistä, jonka osaaminen on hyvin ajan tasalla ja joka tekee näin hyvää työtä asiakkaidemme viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Julkaistu: 22.2.2019

Avainsanat: