Ammattimainen ja suunnitelmallinen ote viestintään

Jarkko Pajusalo, venealan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja
Jarkko Pajusalo, venealan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja.

”Meditan asiantuntemus on vienyt Finnboatin viestintää selkeästi ammattimaisempaan ja parempaan suuntaan. Yhteistyö on saumatonta ja voimme aidosti puhua Meditasta Finnboatin viestintäosastona. Näin me voimme keskittyä ydinosaamiseemme ja palvella jäsenkuntaamme paremmin.”, kertoo Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Venealan keskusliitto Finnboat on venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Sen tehtävänä on koota venealan yritykset saman katon alle, edistää niiden toimintaa ja tervettä kilpailua sekä veneilyä ja veneilyn turvallisuutta. Viestinnän tavoitteena on lisätä veneilyn kiinnostavuutta, saada veneilyn pariin uusia harrastajia sekä lisätä venealan näkyvyyttä ja kauppaa. Viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Finnboatin jäsenyritykset, media sekä veneilyn harrastajat.

Meditan venealan tuntemus luo erinomaisen pohjan viestinnälle. Yhteistyö aloitettiin avainviestiprojektilla, jossa määriteltiin yhteiset avainviestit kullekin sidosryhmälle.

Kattava viestintäpalvelu kausivaihtelut huomioiden

Kasvanut viestinnän tarve ja uusien sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen vaatii sekä resursseja että osaamista ja ammattitaitoa. Sesonkiluonteisella alalla myös kausivaihtelut ovat suuria: helmi- ja elokuun isojen venenäyttelyiden sekä yleisesti kesäsesongin aikana viestintää tarvitaan päivittäin, kun taas alkutalven hiljaisina hetkinä tarve on pienempi.

Meditan Tiimi –palvelu mahdollistaa Finnboatille kaikki viestinnän palvelut juuri siinä laajuudessa, mikä kulloinkin on tarpeellista.

  • viestintäpäällikkö käytössä tarpeen mukaan
  • viestinnän suunnittelu
  • mediapalvelut
  • sisällöntuotanto suomiveneilee.fi-verkkosivustolle
  • sosiaalisen median kanavien ylläpito
  • somemarkkinointi
  • sosiaalisen median koulutus jäsenistölle
Finnboat järjestää joka toinen vuosi kansainväliselle medialle suomalaisten veneiden koeajotapahtuman. Medita oli mukana tuottamassa sisältöjä Finnboat Floating Showsta Nauvossa kesäkuussa 2018. Kuva: Kari Wilén
Finnboat järjestää joka toinen vuosi kansainväliselle medialle suomalaisten veneiden koeajotapahtuman. Medita oli mukana tuottamassa sisältöjä Finnboat Floating Showsta Nauvossa kesäkuussa 2018. Kuva: Kari Wilén

Sosiaalisen median kanavista hyödyt irti

Medita vauhditti aktiivisella sisällöntuotannolla ja kohdennetulla markkinoinnilla Finnboatin Suomiveneilee.fi Facebook-, Twitter– ja Instagram-kanavien kasvua sekä käynnisti lisäksi LinkedIn– ja YouTube-kanavat. Sosiaalisen median avulla on tavoitettu veneilijät ja yleinen keskustelu veneilystä on lisääntynyt toivotulla tavalla.

Koulutusta ja mediapalveluita jäsenistölle

Finnboatin jäsenkunta vastaa lähes sataprosenttisesti alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Finnboatin yhtenä tavoitteena on kehittää jäsenyritysten viestintäosaamista ja tähänkin Medita tarjoaa useita ratkaisuja aina tarpeen mukaan. Jäsenistö voi mm. käyttää Meditan mediajakelupalvelua ja Medita kouluttaa jäsenyritysten henkilöitä sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinoinnissaan.

Lue lisää Meditan palveluista:

Kiinnostuitko?

Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi viestinnän suunnittelussa, koordinoimisessa ja toteuttamisessa. Tutustu viestintäpalveluihimme tai ota yhteyttä!

Avainsanat: