Vuosi 2020 muutti maailmaa monella tapaa ja ihmisten arvotkin näyttävät asettuneen hieman uuteen asentoon. Meitä viestijöitä ilahduttaa se, että aktiivinen, avoin ja luotettava viestintä osoitti vuonna 2020 todella merkityksensä.

2021-strategia-ja-toimialojen-nakymat2

Worldcom Public Relations Group hyödyntää vuosittain verkostonsa yli 2000 viestintäalan ammattilaisen asiantuntemusta alkavan vuoden trendien ennustamisessa. Medita on mukana tässä joukossa. Trendiraportti on jaettu neljään eri teemaan: 1) Sisältömarkkinointi, 2) Sisäinen viestintä ja henkilöstön hyvinvointi, 3) Johtajuus ja strategia sekä 4) Toimialat.

Tässä Meditan koosteen toinen osa, jossa käsitellään johtajuutta, strategiaa sekä toimialojen näkymiä.

Ensimmäisen, joulukuussa julkaistun osan voit lukea täältä.

Merkityksellisyys strategian ytimessä

Profit With Purpose. Vahvojen arvojen päälle toimintansa rakentavat yritykset olivat nousussa jo ennen pandemiaa ja sama kehitys jatkuu. Yrityksillä odotetaan olevan aidosti myös muu syvempi olemassaolon tarkoitus kuin voiton tuottaminen omistajille. Tämän tarkoituksen kirkastaminen ja sen viestiminen eri sidosryhmille korostuu vuonna 2021. Yritysten ja brändien odotetaan olevan maailmassa “osa ratkaisua” ja toimivan positiivisena, eteenpäin vievänä voimana yhteisöissään.

Vastuullisuutta ei voi enää väistää

Vastuullinen toiminta, vastuullisuudesta viestiminen ja rohkeus ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin yhdistää tulevaisuuden menestyviä organisaatioita. Brändien ja organisaatioiden tulee löytää tapoja luoda merkityksellistä ja mielekästä vuorovaikutusta sidosryhmiensä kanssa. Tämä tapahtuu parhaiten vaihtamalla myynnillinen näkökulma auttamisnäkökulmaan – tarjoamalla ratkaisuja ja vaikuttavuutta sekä tekemällä hyvää yhteisöissään. Yrityksiltä ei edellytetä virheettömyyttä, vaan avoimuutta ja aitoa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Olemalla digikanavissa olet olemassa

Markkinoinnin ja aktiivisen viestinnän rooli on nostanut päätään poikkeusolojen seurauksena. Viestintä nähdään yhä voimakkaammin keskeisenä strategian toteuttamisen  välineenä. Verkkonäkyvyyden merkityksen odotetaan korostuvan entisestään. Kun kasvokkaisten kohtaamisten mahdollisuudet ovat rajalliset digitaalinen näkyvyys on jopa elintärkeää. Vain olemalla digikanavissa yritys on olemassa.

Toimialojen näkymät

Terveydenhuoltoalan yritykset esille

Covid-19 on luonnollisesti nostanut terveydenhuoltoalan ratkaisut erityisen kiinnostuksen kohteeksi kuluneena vuonna. Tämän trendin nähdään jatkuvan myös vuonna 2021. Terveydenhuoltoalan sekä terveysteknologiayritysten kannattaa siis olla aktiivisia ja kertoa ratkaisuistaan – yleisön ja median kiinnostus on nyt koholla.

Logistiikka ja tekoäly

Logistiikasta tuli yksi yllättävä pullonkaula pandemian alkuaikana, kun maiden rajat sulkeutuivat. Logistiikka-alalla voittajiksi nähdään nousevan niiden, jotka kykenevät viestimään etulinjassa satsauksistaan toimitusketjun varmistamiseen tekoälyn ja IoT-ratkaisujen kautta.

Verkkokaupassa erottuminen vaatii kekseliästä PR-strategiaa

Verkkokauppa kasvattaa merkitystään, mutta myös alan kilpailu kasvaa vauhdilla. Brändien tuleekin investoida paitsi teknisiin verkkokaupparatkaisuihin, myös PR-strategiaan, jonka avulla herätetään asiakkaiden huomio positiivisesti erottuen. Vaikuttajamarkkinoinnin taitava hyödyntäminen voi olla yksi menestyksen avaimista.

B2B-markkinassa erotutaan personoidulla asiakaspalvelulla

Sekä B2B että B2C -liiketoiminnassa tehdään pesäeroa kilpailijaan personoidulla ja oikea-aikaisella asiakaspalvelulla sekä asiakastyytyväisyyden pitkäjänteisellä vaalimisella. Näin varmistetaan asiakkaan luottamuksen säilyminen ja asiakassuhteen kehittyminen yhä syvemmäksi. Vaikka yrityksen tuotanto- tai henkilöstöresurssit olisivat niukat, asiakas odottaa silti henkilökohtaista ja hyvää kohtaamista brändin kanssa. Tämän varmistamiseksi yritysten tulee toimia joustavasti ja kekseliäästi.

Lue Worldcomin trendiraportit englanniksi täältä

Varmista viestinnän vaikuttavuus huolellisella suunnittelulla! Liikkeelle pääset vaikkapa täyttämällä vastuullisuusviestinnän itsearvioinnin, jonka tulokset antavat osviittaa kehittämiskohteista. Halutessasi voit täyttää arvioinnin myös yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Kirjoittanut: Susanna Mäkinen
Julkaistu: 15.01.2021

Avainsanat: