Worldcom-toimistot jakavat jälleen ennustuksensa tulevalle vuodelle. TOP 10 -viestintäsuositukset ja vinkkimme auttavat tekemään tuloksellista viestintää.

Mikä vuosi meillä onkaan takana. Kansainvälisen Worldcom Public Relations Groupin asiantuntijat ennustivat viime vuoden tuovan tullessaan sosiaalisen median rajoituksia. Vaikkei Cambridge Analytica -tapauksesta vielä tiedetty, oli kuluttajien kasvava epäluulo henkilökohtaisten tietojen käyttöä kohtaan nähtävillä. Mennyttä vuotta värittivätkin jatkuvat muutokset, joilla on valtava vaikutus niin yksilöiden, organisaatioiden kuin valtioiden tasolla.

Mitähän vuosi 2019 tuo tullessaan?

Worldcom-toimistot 115 eri kaupungista ympäri maailmaa jakavat vuosittain ennustuksensa tulevalle vuodelle. Niistä on jälleen muodostunut sekä laajempi trendiraportti että TOP 10 -viestintäsuositusten listaus, johon kootut näkemykset auttavat tekemään menestyksekästä viestintää.

Täydensimme suosituslistausta omilla käytännön vinkeillämme. Toivottavasti tästä on sinulle ja kollegoillesi hyötyä. Voit myös ladata suositukset talteen itsellesi listauksen alta.

TOP 10 -viestintäsuositukset 2019

1 Huomio kriisien hallintaan

Erilaiset riskit ja uhkat lisääntyvät. Jokaisessa organisaatiossa on syytä käydä läpi riskiarvioinnin prosessit sekä päivittää kriisinhallinnan käytännöt ja työkalut.

Meditan vinkki: Harjoittele kriisiviestintää ja pidä ohjeet ajan tasalla. Mitkä riskit ovat todennäköisiä, mitkä mahdollisia? Ovatko asiakaspalvelun vasteajat, valtuudet ja yhteydet tiedon lähteille kunnossa? Kriisi voi syttyä liian kirjaimellisesta sääntöjen seuraamisesta. Onhan järjen käyttö sallittu ja avainhenkilöiden yhteystiedot ajan tasalla?  

2 Tietosuojakäytännöillä brändiuskollisuutta

Nyt on organisaation tietosuojakäytäntöjen arvioinnin aika. Kyse ei ole pelkästä määräysten noudattamisesta. Täydellinen läpinäkyvyys henkilötietojen hyödyntämisestä antaa asiakkaalle personoitua etua ja voi luoda brändiuskollisuutta.

Meditan vinkki: Keräätkö tietoja asiakkaistasi esimerkiksi verkkosivuilla? Kerro avoimesti, mitä tiedoilla tehdään ja toimi sen mukaan. Mieti tarkkaan, missä yhteydessä tarvitset mitäkin tietoja, jotta yhteydenotto ei ole liian vaikeaa.

3 Polarisoitunut viestintästrategia

Maailma on yhä polarisoituneempi. Jokaisen organisaation pitäisi arvioida, mihin sen toiminta sijoittuu  jakautuneessa ympäristössä ja kehittää viestintästrategiaansa sen mukaisesti.

Meditan vinkki: Tee analyysi organisaatiosi toimintaympäristöstä ja tärkeimmistä sidosryhmistä. Päivitä viestintääsi ohjaavat avainviestit ottaen huomioon eri ryhmille tärkeimmät asiat.

4 Henkilöstön sitoutuminen liiketoiminnan mittariksi

Työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen työhönsä pitäisi nostaa yhdeksi organisaation liiketoiminnan tärkeimmistä suorituskykymittareista, eli KPIksi (Key Performance Indicator). Sitoutuneisuuden astetta kannattaa mitata toistuvasti vuoden aikana.

Meditan vinkki: Yksi tärkeimmistä työn mielekkyyteen vaikuttavista asioista on luottamus. Satsaa avoimeen, proaktiiviseen ja säännölliseen sisäiseen viestintään niin hyvien kuin vähän hankalampienkin asioiden kanssa. Yksisuuntaisen uutisoinnin sijaan käytä vuorovaikutteisia kanavia ja järjestä tilaisuuksia, joissa voi kohdata työkavereita ja johtoa.

5 Yhteisen tarkoituksen varmistaminen

Organisaation toiminnan tarkoitusta ja merkityksellisyyttä on syytä pitää esillä ja varmistaa, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa suhteessa siihen. Samalla voi luoda sitoutuneisuuteen ja vastuun ottamiseen rakenteita, joihin henkilöstö voi tukeutua päivittäisessä työssään.

Meditan vinkki: Kun organisaation merkitys on kirkastettu, työ vasta alkaa. Dokumentoi ja jaa merkitykseen liittyvää sisältöä aktiivisesti yrityksen sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa. Jotta merkitys kirkastuu kaikille, ylläpidä vuoropuhelua niin digikanavissa kuin kahvipöydissä.

6 Mediavalinnat puntariin

Organisaation pitäisi arvioida mediavalintansa. Tulosten avulla voi varmistaa, että valitut jakelukanavat vaikuttavat juuri oikeaan kohdeyleisöön tehokkaasti ja luovat tavoiteltua brändikuvaa.

Meditan vinkki: Listaa organisaatiosi käytössä olevat viestintäkanavat. Täydennä mukaan arviot kanaviin käytetyistä resursseista sekä niiden tuomista tuloksista. Kenet kanavissa tavoitetaan ja miten hyvin? Vastaako se tämän vuoden tavoitteita?

7 Arvot ja kulttuuri muovaavat työnantajakuvaa

#MeToo-kampanjan kaltaiset ilmiöt korostavat perusteellista tarvetta arvioida organisaation arvoja ja kulttuuria. Arvioinnin tulee sisältää toimintaohjeet henkilökohtaisen kanssakäymisen tapoihin luontevana osana työnantajakuvaa.

Meditan vinkki: Organisaation arvot ja kulttuuri toteutuvat työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa. Mikäli aiot uudistaa kulttuuria, ota henkilöstö alusta asti mukaan sitä työstämään. Nosta kulttuuria esiin kuvin ja arkisin esimerkein myös somessa.

8 Sosiaalisen median valinnat

Sosiaalisen median sitouttamisen strategiat vaativat päivitystä. Keskity vaikuttavimpiin kanaviin, joita organisaation yleisöt haluavat käyttää ja joissa ne mieluiten viestivät.

Meditan vinkki: Sosiaalisen median yhteisöjen rakentaminen ja sisältötulvassa erottuminen vaativat satsauksia. Jos haluat tuloksia, varaa tekemiseen aikaa ja euroja. Tee sisältösuunnitelma yhdessä eri vaiheissa asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien ihmisten kanssa, kokeile erilaisia sisältöjä, seuraa tuloksia ja kehitä tekemistäsi jatkuvasti.

9 Kuuntele asiakkaita

Valjasta automaattiset analytiikkatyökalut organisaation käyttöön ja kuuntele asiakkaita heidän käyttämissään viestintäkanavissa. Viestintä- ja markkinointitiimit voivat hyödyntää kerättyä tietoa brändiuskollisuutta rakentavien ja kannattavaa tulosta kasvattavien kampanjoiden kehittämisessä.

Meditan vinkki: Viestinnän seuranta ja mittaaminen on jatkuva ja hyödyllinen rutiini, kunhan tulokset myös kerrotaan kaikille, joiden työhön ne liittyvät. Viestinnän toimenpiteiden luettelemiseen ei kannata käyttää aikaa ja energiaa, vaan on parempi selvittää, mikä toimii ja mikä ei: Miten tavoittaa oikeat ihmiset ja saa aikaan haluttuja vaikutuksia.

10 Henkilöstön innovaatiot esiin

Kannattaa harkita ”henkilöstön innovaatioprosessin” käynnistämistä, ellei aloitetoiminta ole vielä osa organisaation arkea. Tekijöiden itsensä tunnistamat mahdollisuudet toiminnan ja käytäntöjen parantamiseksi voivat tuottaa huomattavia kustannussäästöjä ja lisätä organisaation luomaa arvoa.

Meditan vinkki: Aloitteellisuuden kannustamiseksi on tärkeää kertoa, miten aloitteet käsitellään, miten ne etenevät ja mitä niistä seuraa. Aloitepalkkiot voi suhteuttaa saavutettaviin hyötyihin.

Lataa suosituslista pdf-muodossa itsellesi talteen alta. Voit myös tutustua Worldcomin laajempaan englanninkieliseen viestinnän trendiraporttiin tästä.

Lataa suositukset + Meditan vinkit

Menestyksekästä ja tuloksellista viestintävuotta 2019!

 

Milloin viimeksi arvioit organisaatiosi viestinnän tilanteen?

Viestinnän kehittäminen vaatii tietoa nykytilasta. Itsearvioinnillamme selvität viestinnän tuloksellisuuteen vaikuttavien osa-alueiden tilanteen ja kehitystarpeet vaikka heti. Voit myös varata ilmaisen etäarvioinnin yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Arvioi organisaatiosi viestintä

Varaa aika etäarviointiin

Kirjoittanut: Medita
Julkaistu: 24.01.2019

Avainsanat: