”Meditan tuottamat sisällöt ovat oivaltavia ja asiakaslähtöisiä – niissä on sellaista, mitä emme itse olisi hoksanneet nostaa esiin. Tämä on yhteistyömme tärkeä lisäarvo. Medita on sisäistänyt liiketoimintamme ja tietää kuinka puhutella asiakkaitamme markkinointiviestinnässä. Pelkästään uuden brändiviestimme, ”Simuloimme parempaa tulevaisuutta”, äärelle on pysähdytty, ja monet ovat sitä kehuneet.”

Pasi Tarvainen,
johtaja, hallituksen pj., perustajaosakas
Numerola Oy

Lähtötilanne:

Laskennallisen teknologian asiantuntijayritys Numerola kaipasi osaamiselleen lisää tunnettuutta tärkeimmissä asiakasryhmissä. Myynnin tueksi tarvittiin asiakaslähtöistä viestintää, jossa painotetaan teknologian sijasta simulointipalvelujen asiakashyötyjä.

Ratkaisu

  • Brändiviesti, hakukoneoptimoidut palvelukuvaukset kotisivuille ja kotisivuprojektin koordinointi
  • Asiakastarinat
  • Mediatiedotteet

Yhteistyön tuloksia

  • Oivaltava brändiviesti ja kotisivusisällöt kertovat Numerolan osaamisesta aikaisempaa asiakaslähtöisemmin
  • Asiakastarinat ovat helpottaneet ja tehostaneet myyntiä; luottamus potentiaalisten asiakkaiden kanssa on syntynyt aikaisempaa nopeammin
  • Mediatiedotteilla on saavutettu valtakunnallista näkyvyyttä useissa Numerolan kohderyhmän tavoittavissa tiedotusvälineissä, esim. Tekniikka & Talous ja Helsingin Sanomat

Numerola Oy

Toimiala: Tuotekehitys, tutkimus- ja suunnittelupalvelut

Tuote: Simulointipalvelut

Missio: Parantaa asiakkaiden kilpailukykyä siirtämällä uusimmat simulointiteknologian edistysaskeleet prosessi- ja tuotekehityksen sekä suunnittelun apuvälineiksi

Avainsanat: