Viestinnän ja markkinoinnin alalla trendisanat leviävät nopeasti, sillä niiden avulla on helpompi kiinnittää huomiota eri kehityskohtiin ja ilmiöihin. Viime vuosina on puhuttu paljon kokemuksista, poluista ja persoonista.

Hiljalleen sama sanasto ja ajattelutapa ovat laajentuneet myös HR:n ja rekrytointiin. Hakijapersoona, hakijakokemus, hakijapolku ja työntekijäkokemus eivät ole enää uusia termejä, mutta viime aikoina niitä on käytetty entistä aktiivisemmin.

Oli trendisanoista mitä mieltä hyvänsä, on suunta oikea. Rekrytointiviestintä ei ole aina helppoa, eivätkä vanhat keinot välttämättä enää tepsi. Yhä useammin valta on työnhakijalla ja -tekijällä. Hakija tulee työnantajan luokse ja sitoutuu omilla ehdoillaan. Ei toisinpäin.

Digitalisoitumisen myötä jokaisen organisaation toiminta on myös yhä läpinäkyvämpää. Sitä voi kommentoida julkisesti kuka tahansa ja milloin tahansa. Yleensä julkaisukynnyksen ylittävät vain pahimmat ja parhaimmat kokemukset. Kommenteilla ja suositteluilla voi olla suuri vaikutus myös työnhakijan päätöksentekoon.

Näin luot hakijapersoonan

Hakijapersoonilla tarkoitetaan pyrkimystä ymmärtää yhä paremmin tavoiteltujen uusien työntekijöiden taustaa, tarpeita, osaamista ja viestintäkäyttäytymistä. Tavoitteena ovat tarkasti kohdennetut toimenpiteet ja sisällöt, jotta  juuri oikeiden osaajien huomio saadaan yhä paremmin. Tuloksena ei välttämättä ole määrää, vaan laatua.

Verrattuna kohderyhmäajatteluun otetaan siis askel vielä syvemmälle. Sen sijaan, että tavoiteltaisiin esimerkiksi “ravintola-alan ammattilaisia” tai “insinöörejä”, tehdään yhä tarkempaa rajausta. Kohderyhmän sijaan luodaan kohdehenkilö, jonka pään sisälle pyritään pääsemään yleensä osittain kerätyn tiedon, osittain kuvitteellisten oletusten kautta.

Käytännössä hakijapersoonatyössä hahmotetaan:

  • Demografiset tekijät ja uratausta
  • Tavoitteet ja turhauttavat asiat
  • Motivaatiotekijät
  • Persoonallisuus
  • Osaaminen
  • Viestintäkäyttäytyminen
  • Työnhaun resurssit

Kun yksilöiden käyttäytymistä ymmärtää paremmin, voi organisaation rekrytointiprosesseja ja –viestintää kehittää entistä erinomaisemmaksi tiettyjen osaajien näkökulmasta. Ylittämällä odotukset on muistijälki taattu.

Muista rekrytointiviestinnän tavoitteet

Hakijapersoonia täytyy tehdä useita. Jopa yhtä työpaikkaa kohti voi olla perusteltua luoda useampia persoonia. Niiden priorisoinnissa auttavat organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet – niin koko liiketoiminnan kuin rekrytoinnin osalta.

Kuten kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa, pitää rekrytointiviestinnässäkin tehdä valintaa vetovoimaisimpien sekä toisaalta vähemmän kiinnostusta herättävien osa-alueiden välillä. Millainen tasapaino on strategisesti viisasta? Mihin on pakko satsata juuri nyt? Millä toimenpiteillä rakennetaan tulevaisuuden menestystä?

Vastausten pohjalta rekrytointiviestinnälle kannattaa johtaa omat konkreettiset mitattavat tavoitteet. Mittareiden avulla voi seurata hakijapersoonille kohdennettujen toimenpiteiden tehokkuutta ja kehittää tekemistä – kunhan myös mittarit ovat fiksuja. Esimerkiksi digikanavissa liikenteen määrä ei välttämättä kuvaa oikeita asioita, jos tavoittelee täsmäosaajien huomiota.

Joskus rekrymarkkinoinnin pikavoittojakin osuu kohdalle, mutta etenkin työnantajakuvan rakentaminen vaatii kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Tuloksia analysoimalla on mahdollista nähdä, miten hakijapersooniin keskittyminen vaikuttaa rekrytointiviestinnän onnistumiseen pidemmällä aikavälillä.

 

📝 Aloita rekrytointiviestinnän suunnittelu canvasin avulla

Olemme koonneet rekrytointiviestinnän suunnittelun tueksi työpohjan, jonka avulla voit hahmottaa ja ideoida eri osa-alueita omassa organisaatiossasi.

Canvas-mallilla toteutettu rekrytointiviestinnän suunnittelun työkalu on tarkoitettu yhteisen keskustelun tueksi. Pohjan avulla käyt läpi työnantajakuvan avainviestit, hakijapersoonat sekä rekrytointiviestinnän prosessit, työkalut ja resurssit. Kokonaisuuden hahmottaminen antaa pohjan konkreettiselle kehittämistyölle.

Kuva: Rekrytointiviestinnän suunnittelun canvas tukee yhteistä keskustelua ja ideointia.

Lataa canvas käyttöösi, kutsu tiimi koolle ja aloita yhteinen suunnittelu. Meiltä saat myös aina kysyä aiheesta lisää.

 

Kirjoittanut: Sonja Rahkonen
Julkaistu: 22.05.2019

Avainsanat: