Onnistuneella rekrytoinnilla on liiketoiminnassa melkoinen painoarvo. Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä synnyttävät tuloksia, kun taas viivästyneet tai epäonnistuneet rekrytointiprosessit kustannuksia. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on kilpailuetu.

Kiristyvä osaajakilpailu ei tee hommaa helpoksi. Ihmisten omat tarpeet ja motiivit korostuvat, kun yhä useammilla työntekijöillä on varaa valita työpaikkansa. Samaan aikaan arvot ovat muutoksessa. Itselle sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi tietoa haetaan niin lähipiiristä, digitaalisista kanavista kuin takaraivon muistijäljistä. Jos ylipäätään ollaan hakemassa yhtään mitään.

Pelkkiin avoimiin työpaikkoihin hetkellisesti keskittyvien toimenpiteiden sijaan tarvitaan systemaattista rekrytointiviestintää. Aktiivinen vuorovaikutus on paras mahdollisuus vahvistaa työnantajakuvaa sekä kiinnostusta. Ja siitä on hyötyä myös kriittisen korvausrekrytoinnin hetkellä.

Hakijakeskeinen rekrytointiviestintä on enemmän kuin kampanja

Positiivisia mielikuvia herättävät organisaatiot valtaavat kärkisijat potentiaalisten työnantajienkin top-listalla. Siksi lyhyen ja pitkän aikavälin rekrytointitavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan satsauksia viestintään ja markkinointiin. Keskinkertaiset suorittajat jäävät erinomaisten viestijöiden varjoon.

Erinomaisen rekrytointiviestinnän on oltava tapa, ei kampanjaluontoinen poikkeus. Erinomaisuuden määrittävät organisaation tavoittelemat hakijat, ihanteelliset uudet työntekijät. Tekemistä on kehitettävä näiden ihmisten odotusten mukaisesti. Jokainen viesti ja teko merkitsevät. Kun kaikki toimenpiteet tuovat yhtenäisesti esiin työnantajana korostamiasi viestejä, niistä tulee tosia.

Markkinointiviestinnästä tutulla inbound-ajattelulla on annettavaa rekrytoinninkin yhteydessä. Oleellista on entistä hakijakeskeisempi näkökulma. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaista viestintää, jotta he oppivat tuntemaan organisaation paremmin, kiinnostuvat siellä työskentelystä, tekevät päätöksen hakea työpaikkaa ja päätyisivät lopulta tyytyväisiksi uusiksi työntekijöiksi, jotka kertovat tulevista työpaikoista omille verkostoilleen. Tätä ei tehdä yksittäisellä rekrytointimarkkinoinnin kampanjapurskauksella.

Inbound-termeillä puhutaan hakijapersoonista ja heidän hakijapolkujensa hahmottamisesta. Kun tunnistat polulta oleelliset kehityskohdat, pääset kehittämään rekrytointiviestintääsi tuloksellisesti.

Rekrytoinnin inbound-markkinointi: Hakijapolun vaiheet ja tavoitteet
Kuva: Inbound-rekrytointiviestinnän hakijapolun vaiheet ja tavoitteet

Rakenna työnantajakuvaa totuudenmukaisesti

Onnistunut rekrytointiviestintä sekä työnantajakuvan rakentaminen vaativat suunnittelua, resursseja ja seurantaa. Kun tavoitteet ovat selvillä, antaa organisaatiolle tärkeiden hakijapersoonien hahmottaminen tekemiselle raamit. Viestien pitää tavoittaa ja kiinnostaa tavoiteltuja osaajia.

Pelkästään hakijan toiveiden varaan viestintää ei voi tietenkään rakentaa. Rekrytointiviestinnän pitää aina kuvata organisaation todellisuutta, ei luoda katteettomia lupauksia. Brändätä saa ja pitää, mutta epäaidoilla hehkutuskampanjoilla on lyhyet jäljet. Puskaradion lisäksi esimerkiksi työntekijöiden tarinat ja arviot elävät nykyään sosiaalisessa mediassa sekä Glassdoorin ja Tunto-palvelun kaltaisilla julkisilla alustoilla.

Oleellista on myös organisaation prosessien ja resurssien arviointi. Ripaus realismia takaa, että innostavat suunnitelmat ulottuvat kaikkiin toimintoihin ja muodostuvat tekemisen tavoiksi. Usein niitä merkityksellisimpiä kehitysloikkia otetaan olemassa olevaa viilaamalla ja pullonkauloja poistamalla.

 

📝 Aloita rekrytointiviestinnän suunnittelu työpohjalla

Olemme koonneet rekrytointiviestinnän suunnittelun tueksi työpohjan, jonka avulla voit hahmottaa ja ideoida eri osa-alueita omassa organisaatiossasi.

Canvas-mallilla toteutettu rekrytointiviestinnän suunnittelun työpohja on tarkoitettu yhteisen keskustelun tueksi. Pohjan avulla käyt läpi niin työnantajakuvan avainviestit, hakijapersoonat kuin rekrytointiviestinnän prosessit, työkalut ja resurssit. Kokonaisuuden hahmottaminen antaa pohjan konkreettiselle kehittämistyölle.

Kuva: Rekrytointiviestinnän suunnittelun canvas tukee yhteistä keskustelua ja ideointia.

Lataa pohja käyttöösi, kutsu tiimi koolle ja aloita yhteinen suunnittelu. Meiltä saat myös aina kysyä aiheesta lisää.

 

Kirjoittanut: Sonja Rahkonen
Julkaistu: 07.05.2019

Avainsanat: