Kansainvälinen viestintä lisääntyy jatkuvasti. Miten löytää maailmalta osaavat ja luotettavat kumppanit varmistamaan liiketoiminnan tavoitteita viestinnän ja suhdetoiminnan keinoin? Kuinka valita kansainvälisistä viestintätoimistoketjuista omiin tavoitteisiin ja resursseihin parhaat palveluntarjoajat?

Meditan vastaus on Worldcom Public Relations Group, johon olemme kuuluneet ainoana suomalaisena viestintätoimistona vuodesta 2010. Worldcomin yli 130 itsenäistä yrittäjiensä omistamaa ja johtamaa toimistoa tarjoavat luotettavia palveluja 115 kaupungissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Päästäkseen mukaan Worldcomiin toimiston on täytynyt osoittaa ammatillinen ja liiketoimintaosaamisensa sekä valmiutensa vastata partnereiden ja asiakkaiden moninaisiin viestinnän ja suhdetoiminnan tarpeisiin. Jokaisen toimiston kehittymistä seurataan säännöllisin vertaisarvioinnein laadun takaamiseksi.

Paikallistuntemusta ja verkosto-osaamista kohdemaasta

Yhä useammalla yrityksellä Suomessa on aihetta viestiä yli rajojen. Haluttujen yleisöjen tavoittamiseen tarvitaan paljon muutakin kuin verkkoyhteyksiä ja -työkaluja tai some-alustoja. Vaikka teknologia tarjoaa entistä parempia kohdentamisen mahdollisuuksia, inhimillinen tekijä ratkaisee.

Viestintä ja vuorovaikutus vaativat onnistuakseen ennen muuta ymmärrystä sidosryhmien mielenmaisemasta. Pitää tietää mistä, milloin ja miten tavoittaa oikeat ihmiset ja organisaatiot kohtuullisin kustannuksin ja ponnistuksin.

Kun yrityksen viestinnällä on tavoitteita Suomen ulkopuolella, sisältöjä on osattava kohdentaa ja paikallistaa muutenkin kuin kielen puolesta. Lokalisointi vaatii erityistä ammattiosaamista, jolla viestiä muokataan puhuttelemaan juuri niitä, joita on tarkoitus – ja tavalla, joka vastaa alkuperäistä tavoitetta. Tämä koskee niin mediatiedotteita, digikampanjoita kuin vaikka uutiskirjeitä asiakkaille, jälleenmyyjille tai organisaation omalle väelle toisessa maassa.

Tärkeintä silti on, että kumppanilla on operatiivisen osaamisen lisäksi myös strategiatason ymmärrystä. Ilman sitä todennäköisesti haaskataan resursseja.

Ajatustenvaihtoa ja kasvollista kumppanuutta

Worldcom-toimistojen vetäjät vastaavat henkilökohtaisesti tiiminsä palveluista ja hinnoittelusta tarjouksen ja tilauksen perusteella. Keskinäinen vuorovaikutus on luontevaa ja kumppaneiden kokemukset ja havainnot eri maissa yllättävän samankaltaisia, mutta myös kustannus- ja kulttuurieroja löytyy. Suomi on verrattain kallis moneen muuhun maahan verrattuna.

Vuosien varrella usea kumppanuus on kasvanut henkilökohtaiseksi ystävyydeksi ja käytännön yhteistyöksi, josta kaikki asianosaiset vastaavat omilla kasvoillaan. Mediaprojektit, -seurannat ja -raportoinnit ovat tyypillisiä yhteistyön muotoja, mutta usein yhteiset asiakkuudet teettävät laajan kirjon palveluja sisällöntuotannosta tapahtumaviestintään, tuotelanseerauksista vaikuttajamarkkinointiin ja somemanagerointiin.

Worldcom-yhteistyö on myös arkista aherrusta. Toimistot jakavat asiakkuuksia ja projekteja yli rajojen. Osaamisen jakaminen ja ajatustenvaihto ovat myös tärkeitä syitä pitää yhteyttä. Pienemmissä työryhmissä verkossa ja tapaamisissa jaetaan täsmätietoa eri toimialoilta, kuten teknologiasta, terveydenhuollosta ja mainekriisien hoidosta.

Lisäksi Worldcom tuottaa toimistojen ja niiden asiakkaiden yhteiseksi hyväksi tietoa muun muassa yritysjohdon ajankohtaisista huolenaiheista eri puolilta maailmaa. Worldcom Confidence Indexistä kerrotaan säännöllisesti myös suomeksi Meditan verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Partnerimme Björn Ruotsista ja Rhodri Englannista taustallaan Worldcomin toimitusjohtaja Todd ja partnerimme András Unkarista.
Kuvassa partnerimme Björn Ruotsista ja Rhodri Englannista taustallaan Worldcomin toimitusjohtaja Todd ja partnerimme András Unkarista.

Lue lisää:

Julkaistu: 24.05.2021