HubSpotin tuore raportti osoittaa, että asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet ja kokemuksia jaetaan aiempaa herkemmin. Silti monet yritykset eivät ole vielä satsanneet aktiiviseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Erinomainen asiakasviestintä tuo kilpailuetua.

Viestintätoimisto Medita on HubSpotin virallinen partneriHubSpotin markkinatutkimuksen tiimi tutki yritysten asiakaspalvelun tilaa 2019. Kyselytutkimukseen osallistui yli 1000 asiakaspalvelutoimijaa Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja Australiasta. Tulokset on koottu juuri julkaistuun ”The State of Customer Service 2019” -raporttiin.

”Asiakas ensin” -motto on inbound-markkinoinnin lähtökohta, jonka monet yritykset allekirjoittavat ja jonka on HubSpotin mukaan myös osoitettu tuovan tulosta. Sanapari ei kuitenkaan aina näy käytännön toiminnassa – kyselyyn vastanneista yrityksistä esimerkiksi vain 58 % keräsi asiakkailtaan palautetta.

Tutkimustulokset nostavat esiin myös asiakaskäyttäytymisen muutoksia. Asiakkaat ovat yhä fiksumpia, vaativampia ja herkempiä jakamaan kokemuksiaan. Lähipiirin suositukset nähdään luotettavimpina tiedonlähteinä. Asiakkailla on yhä enemmän valtaa.

Silti monissa yrityksissä vuorovaikutusta ei olla vielä kehitetty tämän mukaisesti. Raportissa suositellaankin panostamaan asiakkaiden palveluun kaikissa ostopolun vaiheissa ja kohtaamisissa. Tarpeisiin vastaaminen kaikissa näissä vaikuttaa asiakaskokemukseen kriittisesti. Jotta tämä onnistuu, pitää asiakkaita myös kuunnella.

Hyvä uutinen on, että erinomaisella asiakasviestinnällä voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua. Voit ladata raportin ja tutustua tuloksiin tarkemmin HubSpotin sivuilla.

Kiinnostaako asiakasviestinnän ja inbound-markkinoinnin tehostaminen?

Juttelemme mielellään lisää inbound-ajattelun hyödyistä. Medita on markkinoinnin automaatiojärjestelmä HubSpotin sertifioitu partneri. Voimme arvioida markkinoinnin automaation hyödyt liiketoiminnallesi ja järjestää maksuttoman HubSpot-demon. Tutustu palveluun tarkemmin ja ota yhteyttä.

Julkaistu: 13.8.2019