X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Vastuullisuusviestintä kertoo organisaation arjen vastuullisuusteoista. Niitä ovat mm. materiaalien kierrätyksen tehostaminen, energiansäästöön liittyvät toimet tai vaikkapa työergonomian parantaminen. Usein sanotaan, että johdon sitoutuminen on vastuullisuuden toteutumisen keskeinen edellytys. Tutkimuksissa* on havaittu, että työntekijöiden osallistuminen yritysvastuun suunnitteluun, toteuttamiseen ja viestintään ovat hyvin keskeisiä onnistumisen edellytyksiä.

Vastuullisuus tehdään arjessa

Henkilöstö on yrityksen tärkein puolestapuhuja. Yrityksen toiminnan läpäisevä vastuullisuus on mahdollista vain, jos koko organisaatio on sitoutunut tavoitteisiin. Vastuullisuus tehdään todeksi arjessa, ja siksi työntekijöiden osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Sitoutuminen jaettuihin arvoihin ja yhteisiin tavoitteisiin varmistaa kehittymisen pitkällä aikavälillä. Jos työntekijät eivät koe vastuullisuuteen liittyviä toimia merkityksellisiksi, voivat ponnistelut jäädä turhiksi. Yrityksen tulisi olla selvillä siitä, mitä työntekijät eri tehtävissä ajattelevat vastuullisuustyöstä: onko se heille merkityksellistä, kohdistuvatko ympäristöön, ihmisiin tai vastuullisempiin toimintatapoihin liittyvät panostukset heille tärkeisiin asioihin?

Työntekijöiden mahdollisuus osallistua vastuullisuustyöhön kertoo yrityksen kulttuurista ja arvomaailmasta. Henkilöstön osallistaminen on selkeä viesti, että organisaatio on aidosti sitoutunut vastuullisuuden kehittämiseen. Yritysvastuun kehittymisen askeleista kertominen organisaation sisällä antaa henkilöstölle mahdollisuuden kertoa omaa tarinaansa vastuullisuudesta.

Lisää työhyvinvointia merkityksellisyyden tunteesta

Henkilöstöä voidaan osallistaa vastuullisuustyöhön monin keinoin. Työntekijöille on tarjottava mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja suunnitteluun. Vastuullisuuteen liittyvät aiheet on hyvä ottaa osaksi säännöllistä sisäistä viestintään, esimerkiksi työturvallisuuden tapaan. Henkilökunnalta voidaan kerätä säännöllisesti ideoita vastuullisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Vain tekemällä yhteisesti sovituista toimintatavoista rutiineja, voi tuloksia syntyä.

Joskus työntekijöiden voi olla vaikea hahmottaa työnsä ja suurien vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden yhteyttä. Myös kriittiset äänenpainot ja kommentit on tärkeää käsitellä ja huomioida. Ne voivat tuoda arvokasta ymmärrystä kehittämiseen liittyvistä esteistä.

Monet tutkimukset todistavat yritysvastuun olevan tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa. Vastuullinen yritys menestyy monella mittarilla: tuottavuus nousee, toiminnan laatu paranee, sitoutuneisuus lisääntyy ja yrityksen arvo kasvavat. Usein huomiotta jäävät ne edut ja hyödyt, mitä yritysvastuu tuo henkilöstölle. Henkilöstölle yritysvastuu voi tuoda merkityksellisyyden tunnetta työhön, jos työllä voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Parhaimmillaan vastuullisuus motivoi ja sitouttaa työntekijöitä sekä lisää työhyvinvointia. Vastuullisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Vastuullisen työpaikan maine kiirii kauas, myös työntekijöiden puheissa.

Muistilista yritysvastuun kehitystyöhön

  • Osallista työntekijät jo suunnitteluvaiheessa
  • Lisää ymmärrystä: valmenna ja kouluta koko henkilökuntaa
  • Viesti isot tavoitteet selkeästi
  • Anna tiimien asettaa omia vastuullisuustavoitteitaan työhönsä liittyen
  • Keskustele säännöllisesti vastuullisuudesta
  • Kerro säännöllisesti ja avoimesti vastuullisuuden edistysaskeleista ja takapakeista
  • Palkitse ja huomioi henkilöstön palaute

*Cohen, Elaine. 2017. CSR for HR: a Necessary partnership for advancing responsible business practices.  Routledge.

Tee vastuullisuusviestinnän itsearviointi ja hyödynnä ladattavaa raporttia omassa kehittämistyössä. Autamme mielellämme vastuullisuusviestinnän suunnittelussa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Tee vastuullisuusviestinnän itsearviointi
Lataa vastuullisuusviestinnän suunnittelupohja

Kirjoittanut: Maria Pecoraro
Photo by Vlad Hilitanu on Unsplash
Julkaistu: 14.12.2020

Sinua voisi kiinnostaa myös: