X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Maailma on pyristellyt koronakriisin otteessa kevään ajan ja monet yritykset ovat joutuneet historiansa kovimpaan koitokseen globaalin epävarmuuden kynsissä. Poikkeusolot voivat olla yritykselle myös mahdollisuus osoittaa joustavuutta ja muutoskykyä muuttuvissa olosuhteissa. On todennäköistä, että kriisi muuttaa ihmisten arvomaailmaa ja käsityksiä merkityksellisyydestä pysyvästi. Mikä on vastuullisuuden merkitys uudessa epävarmassa ja muuttuvassa maailmassa?

Moni miettii nyt, miltä maailma ja liiketoimintaympäristö näyttävät kriisin jälkeen. Kysynnän romahtaminen on hiljentänyt monen yrityksen arjen. Yrityksissä myös tarkastellaan kriittisesti toiselle puolen maapalloa ulottuvia alihankintaverkostoja ja logistiikkaketjuja, jotka ovatkin osoittautuneet haavoittuviksi.

Toisaalta vaikeuksien keskellä yrityksissä on herännyt halu auttaa: on lahjoitettu hengityssuojaimia sairaaloihin ja käynnistetty nopeasti käsidesin valmistusta. Esimerkiksi Lähi-Tapiola ja Huhtamäki ovat tukeneet koronakriisissä tehtävää avustus- ja tukityötä merkittävin summin. Poikkeukselliset ajat ovat ajaneet yritysten arvot koetukselle ja paljastaneet niistä ne, jotka toimivat hankaluuksista ja uhista huolimatta arvojensa mukaisesti.

Välittävä yrityskulttuuri kaiken ytimessä

Kriisi pakottaa tarkastelemaan liiketoimintaa laajasta näkökulmasta, merkityksellisyyden ja keskinäisten kytkösten näkökulmista. Mitä arvoa yritykseni tuottaa asiakkaille, työntekijöille ja erilaisille sidosryhmille? Miksi olemme ylipäätään olemassa ja miten voimme auttaa vallitsevassa tilanteessa? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin yritysvastuu kietoutuu olennaisesti.

Muutoksia vaativassa tilanteessa yrityksillä on mahdollisuus osoittaa toiminnallaan, millaisia todellisia vaikutuksia niiden toiminnalla on ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön. Menestyvää ja muutoksiin sopeutuvaa yritystä johdetaan arvoilla ja merkityksellisyydellä, kannattavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Kriisi saa yritykset pohtimaan liiketoimintaansa vastuullisuuden ja välittävän yrityskulttuurin näkövinkkelistä.

Vastuullisuusviestintä on avoimuutta ja keskustelua

Yrityksen vastuullisuus on koko yrityksen asia. Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta vaaliva yrityskulttuuri, strategisiin tavoitteisiin kirjattu vastuullisuus ja arjen teot ovat avainasemassa. Kun hyvistä teoista ja arvoista halutaan kertoa ulospäin, nousee uskottava vastuullisuusviestintä tärkeäksi.

Vastuullisuusviestintä on strategista viestintää, jonka ohjaavia periaatteita ovat selkeys, konkreettisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys. Lisäksi vastuullisuusviestinnän keskiössä on keskustelu erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, kansalaisjärjestöjen, kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa. Se lisää yrityksen ymmärrystä tärkeiden sidosryhmien odotuksista yritystä kohtaan. Asiakkaiden ja työntekijöiden lisäksi myös sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia yrityksistä, joita kannattelee vahva vastuullisuus ja merkityksellisyys.

Kokonaisvaltainen vastuullisuus auttaa yrityksiä sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen, luomaan luottamusta sidosryhmiensä välillä ja hallitsemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä paremmin. Onkin todennäköistä, että vastuullisuuteen panostavat yritykset selviävät vallitsevasta muutoksesta paremmin.

Vastuullisuusteot luovat luottamusta

Yritysten vastuullisuus ei ole vain sanoja ja viestintää, vaan se kumpuaa yrityksen arjesta ja ydintehtävästä ja läpäisee koko yrityksen toiminnan. Yrityksen vastuullisuus onkin ennen kaikkea arjen tekoja, valintoja ja toimintaa. Uudessa markkinatilanteessa vastuullisuus voi nousta merkittäväksi erottavaksi tekijäksi, jolla kilpaillaan paitsi asiakkaista myös parhaista työntekijöistä. Asiakkaat ja sitoutuneimmat osaajat haluavat toimia sellaisten yritysten kanssa, joiden arvomaailma sopii heidän omaansa ja joiden toiminnalla on aidosti merkitystä yhteisölle ja ympäristölle.

Yrityksissä tehdään jo tänä päivänä paljon vastuullisuustekoja. Niistä viestiminen on kuitenkin jäänyt kiireiden jalkoihin. Vastuullinen liiketoiminta ja siitä kertominen on monelle yritykselle vielä käyttämätön mahdollisuus. Niitä voidaan pitää voimavarana. Panostukset vastuulliseen liiketoimintaan luovat pohjaa yrityksen toiminnalle kriisin jälkeiseen aikaan ja luovat tulevaisuuden liiketoimintaa.

Vastuullisuusviestinnän muistilista:

  • Yritysvastuu on strateginen valinta. Johdon ja koko yrityksen on oltava mukana vastuullisuustyössä.
  • Yritysvastuu näyttäytyy teoissa, ei vain sanoissa. Viestinnässä on keskityttävä konkreettisiin tekoihin ja toimintaan.
  • Osoitukset vastuullisuudesta luovat uskottavuutta ja vaikuttavuutta yritysvastuulle.
  • Vastuullisuusviestintä on selkeää, avointa, ja se kutsuu sidosryhmiä keskusteluun.  Sidosryhmien vastuullisuusodotusten tunteminen on tärkeää.

Autamme yritystäsi vastuullisuusviestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin.

Lataa vastuullisuusviestinnän suunnittelupohja

Kirjoittanut: Maria Pecoraro
Kuva: Nicole Baster / Unsplash
Julkaistu: 13.05.2020

Sinua voisi kiinnostaa myös: