Joulukuussa maailman yritysjohtajia puhuttivat erityisesti tasa-arvoasiat. Aihe oli myös suomalaisten yritysjohtajien huulilla, mutta Pohjolassa kestävä liiketoiminta ja tekoäly ajavat tasa-arvon ohi keskustelunaiheena.

confidence_finland

Kuva 1: Kaaviosta näkyy, että suomalaisten yritysjohtajien luottamus tekoälyyn (AI) on kasvanut selvästi, samoin luottamus kestävään liiketoimintaan (ESG). Teemat, kuten monimuotoisuus ja inklusiivisuus huolestuttavat Suomessa hieman enemmän kuin lokakuun mittauksessa. Kaaviossa eivät näy kaikki mitatut teemat.

Luvut selviävät uusimmasta Worldcom Confidence Index -raportista. Se tarkastelee yritysjohtajien verkossa esiin nostamia puheenaiheita sekä heidän luottavaisuutensa muutoksia eri teemoissa.

Tekoäly ja kestävyys pinnalla Suomessa

Suomalaisten yritysjohtajien keskuudessa tekoäly oli selvästi joulukuun ykköspuheenaihe. Globaalissa vertailussa suomalaisten yritysjohtajien luottavaisuus aiheen tiimoilta on kasvanut marraskuun lukuihin verrattuna. Euroopan maista vain Italiassa luotto tekoälyn mahdollisuuksiin kasvoi enemmän kuin Suomessa.

Toinen tärkeä puheenaihe Suomessa oli kestävä liiketoiminta (ESG, Environmental, Social and Governance). Yritysjohtajien luottavaisuus aiheeseen on kasvanut sekä vertailussa oman maan aiempaan dataan että kansainvälisesti. Suomessa luotto kestävyysteemoissa on kasvanut Euroopan maista eniten. Vaikuttaa siis siltä, että kestävässä liiketoiminnassa nähdään menestymisen mahdollisuuksia.

Mielenkiintoinen huomio on se, että kriisiviestintä jää Suomessa puheenaiheiden häntäpäähän, koronapandemiasta ja kyberuhkien lisääntymisestä huolimatta.

Läpinäkyvyyttä työpaikoille

Kansainvälisesti tarkasteltuna yksi teema nousi ylitse muiden. Maailman yritys- ja markkinointijohtajat puhuivat joulukuun aikana selvästi eniten monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja inklusiivisuudesta – siitä, miten tunnistetaan ja korjataan eriarvoistavia rakenteita, jotta jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.

Tärkeitä keskustelunaiheita olivat myös osaavasta työvoimasta kiinni pitäminen sekä talous. Nämä kolme puheenaihetta ovat säilyttäneet asemansa teemojen kärjessä loppuvuoteen 2021.

Johtajien kiinnostus työntekijöitään kohtaan kasvoi joulukuussa. Puhutuimmat aiheet kertovat siitä, että yritysjohtajilla pitää olla läpinäkyvät linjaukset siitä, kuinka he kohtelevat työntekijöitään. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikki johtajat ja esihenkilöt toimivat linjausten mukaan.

Luvut paljastavat myös sen, että huolta aiheuttaa edelleen maailmanlaajuinen irtisanoutumisaalto (The Great Resignation). Osaavasta työvoimasta kiinni pitäminen puhutti kolme kertaa enemmän kuin uuden osaavan työvoiman hankkiminen. Worldcomin asiantuntijat suosittelevat organisaatioille sisäisen viestinnän kampanjaa, jossa organisaation olemassaolon tarkoitus tehdään näkyväksi jokaiselle työntekijälle.

Maailmalla luotto hybridityöskentelyn ja joustavan työn mahdollisuuksiin koki suurimman laskun sitten marraskuun. Suomessakin huoli hybridityöskentelyn tavoista on lisääntynyt.

Maailmalla trendaavat teemat talous ja tasa-arvo puhuttivat myös Suomessa, mutta luottavaisuus näissä on laskenut.

Katso lyhyt videotiivistelmä Worldcom Confidence Index 2021 joulukuun raportista:

Lue lisää Worldcomin sivulta

Worldcom Confidence Index -raportti (WCI) kertoo kuukausittain, mikä yritysjohtajia puhuttaa. Tekoälyn avulla tarkastellaan yli 100 000 yritysten ylimpään johtoon kuuluvan ammattilaisen luottavaisuutta ja huolestuneisuutta 20 aihepiirissä kansainvälisesti. 

Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group (Worldcom) on maailman johtava itsenäisesti omistettujen suhdetoiminta- ja viestintäyritysten yhteistyöorganisaatio. Sen 132 toimistoa työllistävät yli 2000 työntekijää 115 kaupungissa, 49 maassa, kuudessa maanosassa. Worldcomin partnerit tarjoavat ainutlaatuisen yhteyden markkinoilleen. Worldcom-partnereiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 30 034 miljoonaa dollaria. Suomessa Worldcomia edustaa Viestintätoimisto Medita Oy.

Kirjoittanut: Aino Soutsalmi
Artikkelin kuva: Markus Spiske on Unsplash
Julkaistu: 26.01.2022