Global confidencejune_2020

Worldcom PR Group julkaisi kesäkuussa toteutetun kansainvälisen Worldcom Confidence Indexin tuoreimmat tulokset. Yritysjohdon yleinen luottamus on noussut hieman huhtikuun aallonpohjasta. Suomessa johtajat luottavat kykyynsä sitouttaa osaajat työhönsä, uskovat vahvasti median rooliin vaikuttajana sekä työsuhde-etujen tärkeyteen yrityksen menestystekijöinä. Globaalissa tarkastelussa keskeiselle sijalle nousivat työntekijöihin sekä kestävyyteen liittyvät teemat.

Kesäkuun raportti on aiempia indeksejä kattavampi, sillä mukana on 15 uutta maata, joista Suomi on yksi. LuottamusIndeksi listaa 23 eri teemaa koskevat tulokset joka kuukausi julkaistavassa raportissa. Nyt aineisto kerätään 30 eri maasta 54 000 johtajalta. Tutkimus hyödyntää tekoälyä aineiston keruussa ja analysoinnissa.

”Kerran kuussa julkaistava yritysjohtajien luottamusindeksi tuottaa arvokasta ymmärrystä yleisestä kehityksestä ja yritysmaailman trendeistä”, sanoo Worldcom PR Groupin puheenjohtaja Roger Hurni.

Luottamuksen aallonpohja taittui

Yleinen luottamus on osoittanut pieniä nousun merkkejä, sillä se nousi 0,4% toukokuun lukemista. Portugalissa mielialat ovat nyt toukokuuta korkeammat, sillä siellä luottamus nousi jopa 4,9 %.  Euroopan maista Iso-Britannia ja Ranska nousivat hieman yllättäen monessa teemassa kärkeen. Sloveniassa ja Bulgariassa puolestaan luvut osoittavat  johtajien  luottamuksen olevan pohjalukemissa. Suomalaisten johtajien yleinen luottamus on globaalissa vertailussa keskimääräistä alhaisempi.

Johtajien huomio nyt työntekijöissä

Luottamusindeksin mukaan työntekijöihin liittyvät teemat ovat tällä hetkellä kaikkien johtajien huulilla. Kärkisijoilla ovat mm. työntekijöiden osaamisen kohentamiseen, osaajien sitouttamiseen sekä työnantajabrändiin liittyvät asiat. Myös työntekijöiden sitouttaminen suurempiin tuottavuustavoitteisiin on herättänyt laajaa keskustelua.

Brändimaine laskussa ja kestävyys nousussa

Tuore luottamusindeksi paljastaa, että yritysjohtajat eivät luota brändimaineen ja yrityskuvan tuomaan turvaan samalla tavalla kuin ennen covid-19-pandemiaa. Ennen hyvinkin tärkeänä koettu brändimaine tippui kokonaan yritysjohtajien top-5-listalta.

Kestävyys, ympäristöasiat sekä muovin vähentäminen nousivat puolestaan merkittävimmäksi huolta aiheuttavaksi teemaksi yli muiden nousten aiemmasta mittauksesta jopa 7%. Tosin luottamus kestävyyden parantamiseen ja muovin käytön vähentämiseen laski niinikään 7%.

Seniorijohtajien huoli varoitusmerkkinä

Pandemian taloudellisten vaikutusten konkretisoituessa eri puolilla maailmaa, yritysjohtajien luottamus rahoitukseen ja taloudelliseen menestykseen ovat laskeneet merkittävästi kaikkialla maailmassa. Myös aiemmin luottavaisella mielellä olleet yli 65-vuotiaat huippujohtajat ovat nyt vähemmän optimistisia lähitulevaisuuden suhteen.

Tämä voi olla vakava merkki lähestyvästä talouskriisistä. Vielä huhti- ja toukokuun indekseissä tämä monet kriisit läpikäynyt johtajajoukko oli verrattain luottavainen nuorempiin kollegoihinsa verrattuna.

Etäpalaveriväsymys näkyy kriittisyytenä

Luottamus teknologiavälitteiseen yhteistyöhön innovaatioiden ja aidon yhteistyön synnyttämisessä on laskenut merkittävästi. Tämä kertonee johtajien etäpalaveriväsymyksestä ja kaipuusta kasvokkaisiin kohtaamisiin tiiminsä kanssa. Vaikka mediassa palstatilaa ovat saaneet positiiviset kokemukset etäyhteyksin toteuttavasta yhteydenpidosta, johtajat ovat havainneet siihen liittyvät ongelmat. Tosin Suomessa johtajat ovat globaalia tasoa luottavaisempia teknologiavälitteisen kommunikoinnin ja innovoinnin mahdollisuuksiin.

Tutustu Worldcom Confidence Index-tutkimuksen kansainvälisiin tuloksiin tällä videolla.

Mikä on yrityksesi viestinnän tilanne? Kaipaatko ideoita ja näkemystä viestinnän kehittämiseen?

Varaa aika viestinnän etäarviointiin

Kirjoittanut: Maria Pecoraro
Kuva: Kimberly Farmer on Unsplash
Julkaistu: 06.08.2020