Yritysjohtajat keskittyvät nyt työntekijöihinsä, talouteen ja planeettaan. Tämä selviää lokakuun Worldcom Confidence Index -raportista, joka tarkastelee yritysjohtajien verkossa esiin nostamia puheenaiheita sekä heidän luottavaisuutensa muutoksia eri teemoissa.

Tasa-arvo ja talous tapetilla

Worldcom Confidence Index 10-2021 yritysjohdon huolenaiheet-diversiteetti-tasa-arvo-inkluusio

Erityisesti tasa-arvo ja inklusiivisuus – eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja korjaaminen jokaisen mukaan saamiseksi – nousevat esiin lokakuun raportissa. Lokakuun aikana ne puhuttivat yritysjohtajia selvästi eniten. Seuraavaksi eniten mainintoja aiheutti pandemiaan liittyvä maailmanlaajuinen irtisanoutumisaalto (The Great Resignation).

Talous oli yritysjohtajien kolmanneksi puhutuin aihe. Tekoäly oli myös selvästi pinnalla mahdollisesti siksi, että se saatetaan nähdä ratkaisuna hallita talouden epätasaista elpymistä.

Worldcom CI - aiheisiin sitoutuminen lokakuu 2021

Kolme selvästi puhutuinta aihetta Worldcomin lokakuun 2021 Confidence Indexissä olivat monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio, työntekijöistä kiinni pitäminen sekä talous. 

Hybridityöskentely ja ilmasto ajankohtaisia aiheita

WCI-raportin mukaan henkilöstöön liittyvät kysymykset, kuten hybridityön johtaminen, uusien osaajien rekrytointi ja osaavista työntekijöistä kiinni pitäminen, olivat lokakuussa yritysjohtajien suurimpia haasteita. Näistä aiheista käydään paljon keskustelua samalla kun yritysjohdon luottamus omaan toimintaansa väheni selvästi syyskuusta.

WCI_lokakuu_iso

Glasgow’n ilmastokokouksen alla kestävyysteemat puhuttivat paljon. Kokouksessa tehdyt päätökset nostavat esiin vaatimuksia yritysjohtajien roolista ilmasto-ongelman ratkaisemisessa. Yritysjohdon tulee johtaa käyttäytymisen muutosta maailmanlaajuisen lämpötilojen nousun hillitsemiseksi.

Kiinnostava huomio on, että kestävyydestä keskusteltiin suunnilleen yhtä paljon kuin tekoälystä.

Vaikuttajat tärkein yleisö

Vaikka henkilöstöasiat askarruttavat yritysjohtoa, yritysjohtajien tärkein sidosryhmä ei heidän verkossa käyttämiensä puheenvuorojen perusteella näytä olevan työntekijät, asiakkaat tai muut perinteiset sidosryhmät. Tärkeimmäksi nousevat vaikuttajat. Tämä ei välttämättä viittaa sosiaalisen median vaikuttajiin, vaan vaikutusvaltaisiin henkilöihin eri aloilla, päättäjiin ja mielipidevaikuttajiin, jotka johtajat haluavat viestillään tavoittaa. Yritysjohtajien puheenvuoroissa asiakkaat nousevat kuitenkin lähes yhtä tärkeiksi kuin vaikuttajat.

Katso lyhyt videotiivistelmä Worldcom Confidence Index 2021 lokakuun raportista:

Lue lisää Worldcomin sivulta

Worldcom Confidence Index -raportti (WCI) kertoo kuukausittain, mikä yritysjohtajia puhuttaa. Tekoälyn avulla tarkastellaan yli 100 000 yritysten ylimpään johtoon kuuluvan ammattilaisen luottavaisuutta ja huolestuneisuutta 20 aihepiirissä kansainvälisesti. 

Worldcom Confidence Index antaa arvokasta tietoa yritysjohtajille tarkeimmista haasteista

Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group (Worldcom) on maailman johtava itsenäisesti omistettujen suhdetoiminta- ja viestintäyritysten yhteistyöorganisaatio. Sen 132 toimistoa työllistävät yli 2000 työntekijää 115 kaupungissa, 49 maassa, kuudessa maanosassa. Worldcomin partnerit tarjoavat ainutlaatuisen yhteyden markkinoilleen. Worldcom-partnereiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 30034 miljoonaa dollaria.

Vuonna 1988 perustettu ryhmä muodostettiin siten, että vahvimmat, kyvykkäimmät itsenäiset toimistot voisivat innostaa niiden asiakkaiden sidosryhmien toimintaa tavalla, joka tuottaa välittömiä ja pysyviä tuloksia – missä tahansa maailmassa asiakas tarvitsee tukea. Suomessa Worldcomia edustaa Viestintätoimisto Medita Oy.

Kirjoittanut: Aino Soutsalmi
Julkaistu: 30.11.2021