X

Heräsikö uteliaisuus?

Poikkea toimistollamme Helsingissä tai Jyväskylässä. Tai ota meihin yhteyttä sinulle sopivalla tavalla.

Teknologian rooli viestinnässä, markkinoinnissa ja myynnissä kasvaa kaiken aikaa. Markkinointiautomaatio ja erilaiset seurantatyökalut ovat jo arkea tai ainakin yleistyvät nopeasti yrityskoosta riippumatta. Millä perusteella alustoja ja sovelluksia valitaan ja miten ne vaikuttavat viestinnän ammattilaisten työhön?

Vastauksia on haettu maailman PR-toimialan tilaa kartoittavassa raportissa  The Future of Technology in Communication (Teknologian tulevaisuus viestintäalalla).

Vuosittain julkaistavan raportin on koonnut Etelä-Kalifornian yliopiston USC Annenbergin viestinnän ja journalismin laitos. Kyselyyn osallistui alkuvuodesta 1583 viestinnän ammattilaista sekä 378 alalle aikovaa opiskelijaa Yhdysvalloissa ja eri puolilla maailmaa. Ensimmäistä kertaa mukana oli myös 210 yritysjohtajaa Yhdysvalloista antamassa viitteitä yritysmaailman odotuksista.

Yritysjohto haluaa myyntiä, viestijä vaalii mainetta

Yritysjohdon näkemykset kyselyssä poikkesivat organisaatioiden viestintäammattilaisten mielipiteistä, mutta kumpikin ammattiryhmä piti viestinnän ja markkinoinnin tärkeänä tavoitteena oman brändin erottautumista markkinoilla. Yritysjohto kuitenkin painotti selvästi enemmän myynnin vauhdittamista, kun taas viestintä piti tärkeänä maineriskien hallintaa, julkiseen keskusteluun osallistumista ja mielipiteisiin vaikuttamista.

Kumpikaan ryhmä ei kuitenkaan korostanut datan ja analytiikan tärkeyttä, vaikka juuri siihen perustuu  teknologian käyttö viestinnässä ja markkinoinnissa. Teknologiaan kyllä investoidaan, mutta sitä ei vielä täysin hyödynnetä.

Onko oman organisaatiosi viestintä ajan tasalla ja valmis uusiin haasteisiin?

Tee viestinnän itsearviointi

Viestinnän ja markkinoinnin integraatio syvenee

Kaksi kolmesta viestinnän ammattilaisesta uskoo lähivuosien tuovan alalleen huomattavia tai hyvin merkittäviä muutoksia. Etenkin viestintätoimistojen vetäjät odottavat merkittäviä muutoksia (72%), kun taas organisaatioiden viestintäyksiköissä odotukset ovat hieman maltillisempia (60%). Alalle aikovat opiskelijat asettuvat näiden arvioiden väliin (66%). Suurin muutoksia aiheuttava tekijä on teknologia. Peräti 83% kyselyyn vastanneista pitää teknologiaa alan tärkeimpänä muutosvoimana.

Markkinoinnin ja viestinnän odotetaan hyvin yleisesti kietoutuvan entistä tiiviimmin yhteen ja viestinnän omaksuvan käyttöönsä teknologioita, jotka mainosala on jo ottanut omakseen. Kehitys heijastuu myös organisaatioiden rakenteisiin, jossa aiemmin itsenäiset toiminnot yhä useammin liitetään yhteen. Integraation edetessä PR- ja viestintätoimistot rekrytoivat suunnittelijoita ja visualisteja mainostoimistoista.

Some ja vaikuttajamarkkinointi omien kanavien rinnalle

Muutos koskee myös viestinnän ja markkinoinnin kanavavalintoja. yritysjohtajista 38% piti tärkeimpinä ns. jaettua mediaa eli somea ja vaikuttajamarkkinointia – yhteistyötä verkon vaikuttajapersoonien kanssa. Omat kanavat tulivat vain vähän perässä (36%). Perinteinen ansaittu media ylsi kolmanneksi (14%), mutta vain 12% piti maksettua mainontaa tärkeimpänä viestinnän välineenään. Viestijät puolestaan näkevät myös somen maksettuna mediana, sillä jo pitkään maksuton näkyvyys suosituilla alustoilla on ollut olematonta.

Organisaatioviestijät pitivät ansaittua mediaa jopa tärkeämpänä kuin organisaation omia kanavia. Eniten johdon ja viestintäosaston näkemykset poikkesivat somen merkityksessä. Eniten ansaittuun mediaan luotettiin PR- ja viestintätoimistoissa, vaikka sen osuuden toimistojen laskutuksesta nähdään jatkossa vähenevän.

Alalle aikovien mielessä somen merkitys on suurin, mutta raportin mukaan opiskelijoiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota sekä ansaittuun että maksettuun mediaan.

Paraskaan teknologia ei korvaa ihmisten välisiä suhteita

Raportin mukaan ammattikunnan tulee vaalia ydinosaamistaan mediasuhdepalveluissa. Kaikissa kanavissa ansaittu näkyvyys on tehokkain tapa saada sanomansa huomatuksi. Kanavien keskinäisessä kilpailussa on silti syytä panna merkille, että yleisölle jako omaan, ansaittuun, maksettuun ja jaettuun näkyvyyteen on käymässä yhdentekeväksi. Yleisö ei huomaa eroa näiden välillä eikä välitä siitä, kuka sisällön on tuottanut tai kustantanut, kunhan se on heille itselleen ajankohtaista, hyödyllistä tai viihdyttävää, mieluummin näitä kaikkia.

Viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on rakentaa vuorovaikutusta, kiinnostusta ja luottamusta ihmisten, brändien ja yritysten kesken. Tärkeintä on osata kuunnella muita ja tuottaa houkuttavaa ja hyödyllistä sisältöä, tietoa ja tarinoita niitä haluaville. Teknologia on välttämätön mahdollistaja ja  tärkeä tuki viestinnän ydintehtävässä, mutta ihmisten välisiä yhteyksiä se ei korvaa, raportissa päätellään.

 

Kirjoittanut: Tiinu Wuolio
Kuva: Ramón Salinero on Unsplash
Julkaistu: 02.04.2019

Sinua voisi kiinnostaa myös

Avainsanat: