Heidi Käsmä on Meditan uusi digitaalisen markkinoinnin asiantuntija.

”Viimeistelen kauppatieteiden opintojani ja loppututkintoani Jyväskylän yliopistossa. Olen perehtynyt erityisesti digitaaliseen markkinointiin ja sivuaineopintoina työstänyt informaatioteknologian osaamista tietojärjestelmä- ja tilastotieteiden parissa. Lisäksi olen aiemmin suorittanut tradenomin tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa. Tradenomin opintoni keskittyivät markkinointiin, korostaen erityisesti viestintää ja brändiosaamista.

Minua kiinnostaa ymmärtää markkinointia numeroiden kautta ja tarkoitukseni on vahvistaa Meditan osaamista digikampanjoiden hallinnan ja data-analytiikan ratkaisujen avulla. Aiempi työkokemukseni painottuu asiakaspalveluun ja myyntityöhön, toimiessani palveluneuvojan roolissa finanssi- ja pankkialalla. Tärkeimpiä oppeja, mitä asiakasrajapinnassa työskentely on minulle tuonut, ovat kyky ratkaista monimutkaisiakin ongelmia ja asemoitua asiakasnäkökulmaan. Ratkaisukeskeisyys ja asiakaslähtöisyys ovat minulle tärkeitä lähtökohtia. Tulevalta työltä odotan yhdessä tekemisen iloa – nopeita tuloksia unohtamatta.”

Heidi Käsmä

Julkaistu: 20.10.2020

Avainsanat: