Henkilöstöviestintä tarjoaa tietoa, sitouttaa ja kehittää kilpailuetua

Henkilöstöviestinä edistää yhteistä ymmärrystä yrityksen sisällä.
Toimiva henkilöstöviestintä on yrityksen onnistumisen tekijä. Kuva: Petteri Kivimäki

 

”Henkilöstöviestintä on meille yksi onnistumisen edellytyksistä. Sen avulla luomme henkilöstölle yhteistä tietoisuutta työhön liittyvissä olennaisissa asioissa, ymmärrystä yrityksen toiminnasta kokonaisuutena ja merkityksiä, jotka mahdollistavat sitoutumisen työhön”, toteaa Pihla Groupin henkilöstöjohtaja Marko Kohvakka.

Pihla Group tuottaa ikkunoita neljällä tehtaalla eri puolilla Suomea. Se on osa kansainvälistä Inwido-konsernia. Henkilöstöön kuuluu tuotannon työntekijöiden lisäksi myynnin, markkinoinnin, asennuksen, suunnittelun ja kehityksen väkeä sekä työntekijöitä Suomen kolmelta eri toimistolta. Kaikkiaan työntekijöitä on noin 850. Henkilöstöviestintä koskettaa koko henkilöstöä sekä tiettyjä alihankkijakumppaneita.

Rekrytointiviestintä tuo uuden työntekijän ja Pihla Groupin yhteen. Medita on toteuttanut Pihla Groupin rekrytointiviestintää monikanavaisesti. Sen avulla Pihla Group on löytänyt osaajia muun muassa myynnin ja asiakashankinnan tehtäviin, asiantuntijoiksi ja päällikkötasolle. Tehokkaan rekrytointiviestinnän taustalla on aina kohderyhmän analysointi ja viestinnän tarkka kohdentaminen.

”Osaava ja toimialan tunteva kumppani tekee rekrytointiviestinnän helposti ja tuloksekkaasti. Monien eri kanavien hyödyntäminen on tuonut meille oikeita työntekijöitä erilaisiin tehtäviin”, Kohvakka sanoo.

Henkilöstölehti viestii työpaikan asioista kiinnostavasti

Parhaiten koko henkilöstön tavoittavaksi viestintäkanavaksi todettiin henkilöstölehti, joka jaetaan jokaisen työntekijän kotiin 4–6 kertaa vuodessa. Henkilöstölehden sisällöt ovat käytettävissä myös intranetissä ja lehden verkkoversio on käytössä tarpeen mukaan. Henkilöstöviestintä on monikanavaista.

Tavoitteena on tuoda yhtiön viesti henkilöstölle selkeästi ja kiinnostavasti, nostaa esiin ajankohtaisia puheenaiheita sekä lisätä ymmärrystä yhtiön toiminnasta ja kunkin työntekijän omasta roolista siinä. Henkilöstölehdessä henkilöstö pääsee myös itse ääneen.

Medita suunnittelee lehden yhdessä HR:n ja kunkin lehden teeman vastuuhenkilöiden kanssa. Päävastuu lehden suunnittelusta, tuotannosta ja projektinhallinnasta aina jakeluun asti on Meditalla. Luotetut kumppanit toteuttavat graafisen suunnittelun ja painon.

”Lehti on käytännön arjessa, ja myös lukijakyselyissä, koettu tarpeelliseksi ja toimivaksi. Sitä luetaan mielellään ja se koetaan hyödylliseksi Pihla Groupin eri tehtävissä. Yrityksen johdolle lehti on viestinnän kanava, joka tavoittaa koko henkilöstön”, Kohvakka sanoo.

Etua laajasta kumppanuudesta

Yhteistyössä saavutetaan etua siitä, että Medita on ollut Pihla Groupin viestinnän kumppani myös ulkoisessa viestinnässä. Laaja-alainen viestintäkumppanuus tuo tehokkuutta, muun muassa sisältöjen versiointina eri tarkoituksiin oikea kohderyhmä ja näkökulma huomioon ottaen.

”Henkilöstöviestinnän toteuttamisessa on välttämätöntä, että viestintätoimiston tiimi tuntee ja ymmärtää yrityksen toiminnan, tavoitteet ja henkilöt hyvin. Hyvä toimialatuntemus on lähtökohta. Meditan tiimiin ja heidän työnsä laatuun voimme luottaa”, Kohvakka sanoo.

Työturvallisuus puheenaiheeksi ja kilpailueduksi

Pihla Groupissa työturvallisuuden teema on nostettu vahvasti esiin, tavoitteena pyrkiä mahdollisimman turvalliseen ja laadukkaaseen työhön. Hyvä työturvallisuus on Pihla Groupille kilpailuetu. Viestintä on keino vaikuttaa toimintakulttuuriin ja -tapoihin.

Työturvalllisuuden viestinnän tueksi kehitettiin kuukausittain ilmestyvä, henkilöstön omalla äänellä aiheesta viestivä uutiskirje. Jokainen työntekijä saa sen sähköpostitse. Uutiskirje on luettavissa myös toimipisteiden yhteisissä tiloissa. Turvallisuusviestinnässä tukena ovat myös toimipisteiden inforuutujen diasarja, ajantasaiset turvallisuusluvut sekä julisteet. Henkilöstöä aktivoidaan ottamaan aihe esille ja toimimaan turvallisuuden edistämiseksi muun muassa kilpailuilla. Työturvallisuus on myös aiheena esillä jokaisessa henkilöstölehden numerossa. Faktojen toteamisen ja periaatteista muistuttamisen ohella turvallisuusviestintä halutaan pitää helposti lähestyttävänä ja ymmärrettävänä.

”Yhteistyö Meditan kanssa on sujuvaa. Asiat hoituvat ja saamme tarvitsemaamme apua ja asiantuntemusta viestintäämme”, Marko Kohvakka sanoo.

Medita Pihla Groupin sisäisen viestinnän tukena:

  • Säännöllisesti ilmestyvä henkilöstön kotiin jaettavan lehden suunnittelu, tuottaminen ja lukijatutkimukset
  • Sisältöjä tarvittaessa intraan
  • Työturvallisuus-teemainen uutiskirje kuukausittain
  • Työturvallisuudesta viestivä diasarja toimipisteiden inforuuduilla
  • Julisteet toimipisteissä
  • Henkilöstöä aktivoivien kilpailujen koordinointi

Kiinnostuitko?

Meiltä saat apua viestinnän suunnitteluun, koordinointiin ja toteutuksiin. Jätä meille yhteystietosi, niin jutellaan lisää tarpeistasi. Voit myös tutustua tiimiimme ja ottaa yhteyttä suoraan keneen tahansa meistä.

Avainsanat: