Worldcomin puheenjohtaja Patrik Schober
Worldcomin puheenjohtaja Patrik Schober osallistui ICCOn seminaariin viime lokakuussa Helsingissä. Hän painottaa henkilöstön roolia vastattaessa uusiin uhkiin, joita käsitellään raportissa.

Yritysjohdon kannattaa tänä vuonna varautua taisteluun osaajista ja lahjakkaista työntekijöistä, väittää itsenäisten viestintätoimistojen Worldcom Public Relations Groupin, tuore selvitys.  The Worldcom Confidence Indexiksi – Worldcomin luottamusindeksiksi – nimetyn raportin mukaan taistelu kyvykkyyksistä ja huoli uusien uhkien torjumisesta tekee tästä vuodesta todellisen työntekijän vuoden.

Riippumattomilla tutkimuslaitoksilla teetetty raportti kartoittaa yritys- ja markkinointijohdon ajankohtaisia huolenaiheita kahdeksassa maassa eri puolilla maailmaa. Luottamusindeksin mukaan yritysjohtoa haastavat nyt eniten lainsäädännön ja hallinnon muutokset, taistelu osaajista sekä kyberrikollisuus. Johtajat keskittyvät nyt erityisesti houkuttelemaan, pitämään ja energisoimaan hyvää henkilöstöä. Jopa 43% heistä aikoo kiinnittää enemmän huomiota henkilöstöön kuin muihin yleisöihin.

Huolimatta matalista luottamuslukemista ihmisten energisoimisen ja sitouttamisen osa-alueella yritysjohtajat uskovat voivansa täyttää asiakkaansa toiveet. Moni johtaja näkee asiakastyytyväisyydessä tärkeimmän syyn optimismiin ja uskoon oman organisaationsa menestykseen.

Henkilöstö avainasemassa uusien uhkien torjumisessa

Henkilöstö on myös avainasemassa yritysten vastatessa hallinnon ja lainsäädännön uusiin vaatimuksiin ja suojautuessa tietoturvauhkilta. Raportin mukaan yritysjohto ymmärtää hyvin osaavan henkilöstön merkityksen yrityksen menestymiselle. Parhaiden osaajien houkuttelu nähdään yleisesti tärkeimpänä menestystekijänä 2018, jopa aavistuksen tärkeämpänä kuin maailmantalouden hyvä vire. Toimialoja ja markkinoita mullistavaa uudenlaista kilpailua – disruptiota – ei enää nähdä yhtä suurena uhkana kuin vuotta aiemmin.

Worldcomin hallituksen puheenjohtaja Patrik Schober sanoo raportin osoittavan, että henkilöstön osaamisella on ratkaiseva rooli myös tietoturvauhkiin ja tietoturva-asetuksen haasteisiin vastaamisessa.

”GDPR on hyvä esimerkki lainsäädännön muutoksesta, joka vaatii työntekijöitä muuttamaan toimintatapojaan. Seuraamukset asetuksen noudattamatta jättämisestä uhkaavat jopa yrityksen olemassaoloa”, Schober huomauttaa.

Worldcomin toimitusjohtaja Todd Lynch puolestaan kiinnittää huomiota raportin esiin nostamiin ristiriitaisuuksiin.

”Yritysjohtajat ovat luottavaisia asiakkaidensa tyytyväisyyteen, mutta miten henkilöstöpulan kanssa kamppaileva organisaatio voi tuottaa hyvää asiakaskokemusta? Kansainvälisten yritysten henkilöstöpuolelta löytyneet aukot ovat syy siihen, että uskomme tästä muodostuvan työntekijän vuoden”, Lynch toteaa.

Raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa (englanniksi) https://worldcomgroup.com/confidence-index

Pääkohtia vuoden 2018 Confidence Index -aineistossa

  • Kyberrikollisuus: Yritysjohto on vähiten luottavaista organisaationsa kykyyn suojautua tietoturvauhkilta ja kyberrikollisuudelta. Amerikkalaisyritykset pitävät kyberuhkia suurimpina uhkinaan puolta useammin kuin muilla alueilla toimivat yritykset.
  • Luottamus tulevaan: Amerikkalaisyritykset ovat luottamusindeksillään 34,9/100 keskimäärin yhdeksän pistettä muita luottavaisempia ja peräti kolme kertaa luottavaisempia kuin yritykset Japanissa (11,7).
  • Epävarmuutta Aasiassa: Aasiassa päämajaansa pitävät yritykset pitävät perää luottamusindeksillään 19,1
  • Sukupolvien välinen kuilu: Luottamus kykyyn houkutella ja pitää osaajia heikkenee merkittävästi vastaajan iän kasvaessa.
  • Brändin voima: Verrattuna suuryrityksiin, 71 % pienemmistä yrityksistä uskoo, että osaajia puhuttelevan työnantajakuvansa laatu vaikuttaa eniten omaan menestykseensä 2018
  • Tuntematon tulevaisuus: Lähes yksi tusinasta yritysjohtajasta pitää maailmanlaajuista epävakautta ja sodanuhkaa suurimpana uhkana suunnitelmiensa toteutumiselle.
  • Politiikan myönteisyys: Yli kaksinkertainen määrä amerikkalaisyrityksistä (28 %) verrattuna Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan eli EMEA-alueen yrityksiin (13 %) uskoo poliittisten johtajien viestinnän vaikuttavan myönteisesti optimismiinsa kasvuedellytystensä suhteen.

Raportin toteutti kaksi riippumatonta tutkimusyhtiötä, Research Now ja 3Gem verkkokyselyillä kuudessa G7-ryhmän maassa (Ranska, Saksa, Germany, Italia, Japani, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) sekä Kiinassa. Vastauksia saatiin 585, joista 167 Amerikan mantereelta, 106 Aasiasta ja 312 EMEA-alueelta.

Raporttiin liittyy myös joukko toimenpidesuosituksia sekä ihmisiin että tietoturvaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Ne koskevat muun muassa työnantajakuvan kirkastamista selkeältä arvopohjalta kehittämällä esimiestyötä sekä osallistamalla henkilöstöä ja antamalla ihjmisille tietoa ja valmiuksia toimia oikein tietoturvan varmistamiseksi ja vaikuttamispyrkimysten tunnistamiseksi.

The Worldcom Public Relations Group

The Worldcom Public Relations Group on maailman johtava riippumattomien PR- ja viestintätoimistojen yhteenliittymä, jonka yhteensä 143 toimipaikkaa työllistää noin 2 000 henkilöä 115 kaupungissa kuudella mantereella.  Worldcom-kumppaneiden laskutus yli 3 000 asiakkaalta oli noin 288 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 2017. Suomessa Worldcomia edustaa Medita Communication Oy, jolla on toimistot Helsingissä ja Jyväskylässä.

Ryhmä perustettiin 1988, jotta kaikkein kyvykkäimmät itsenäiset toimistot voisivat tuottaa asiakkaille välittömiä tuloksia ja kestävää arvoa älykkään viestinnän keinoin sijainnista riippumatta. Kumppanitoimistot palvelevat kansallisia, kansainvälisiä ja monikansallisia asiakkaita säilyttäen itsenäisesti omistettujen toimistojen joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun. Worldcomin kautta asiakkailla on aina saatavilla syvällistä viestinnän erityisosaamista ammattilaisilta, jotka tuntevat toiminta-alueensa kielen, kulttuurin ja käytännöt.

Lisätietoa Worldcom PR Groupista (englanniksi):
www.worldcomgroup.com

Worldcom PR Group löytyy myös Facebookista, Twitteristä ja LinkedInistä.

 

Lisätietoja:

Tiinu Wuolio
Medita Communication Oy
040 830 1821
[email protected]

 

Confidence Index scores

A summary of the CI scores by issue and demographics can be seen in the typed charts below. The scores for each region and country and can be seen in the individual region and country reports which are available here  

 

Worldcom Confidence Index by Issues
Scores above average Your ability to satisfy customers (exceed customer expectations) 31.3
Having the people and skills to achieve your objectives 27.7
Your ability to outperform competitors 27.4
Access to the latest technology, software applications and social networks 26.9
The ability of your organization to innovate using the latest technology 26.4
Your ability to improve productivity by energizing and engaging your employees 26.4
The ability of your suppliers to meet your needs 26.0
Confidence Index average 25.3
Scores below average The corporate and brand reputation to achieve your objectives 25.2
The underlying technological infrastructure in your country such as superfast broadband 25.1
Your ability to protect your brand in the event of a crisis 25.0
The ability of your employees to understand and use the latest technology 24.6
The ability of your organization and its employees to collaborate easily with others around the globe 24.1
The plans and policies to achieve your objectives 24.0
The financial resources to achieve your objectives 23.9
Your ability to keep your best talent 23.8
The technical resources (i.e. software etc.) to achieve your objectives 23.3
Your ability to attract the best talent 23.0
The ability of your organization to be protected against cyber crime 22.2

 

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *