Kehittämisen ideat ja mittarit yrityksen viestintään

Viestinnän auditointi on laaja ja intensiivinen katsaus yrityksen viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöviestinnän tilanteeseen. Se auttaa kehittämään juuri oikeita asioita, asettamaan ne tärkeysjärjestykseen ja keskittämään käytössä olevat resurssit tehokkaasti. Auditointi antaa viestinnän ja markkinoinnin kehittämiselle mittarit, joiden avulla yritys pystyy kehittämään ja seuraamaan juuri niitä asioita, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista.

Käytännössä Viestinnän auditointi on Meditan konsultin ja asiakasyrityksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavien henkilöiden välinen strukturoitu keskustelu. Sen aikana kartoitetaan kaikkien yrityksen viestinnän osa-alueiden tilanne ja tavoitetaso Meditan kehittämän auditointityökalun avulla.

Konkreettisia kehitysehdotuksia

Kun kartoitus on tehty, Meditan viestintäkonsultit analysoivat tuloksen ja esittävät konkreettisia kehittämisehdotuksia, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Ulkopuoliset asiantuntijat huomaavat myös sellaiset kehittämisen kohteet, jotka saattavat jäädä yrityksen omassa kehittämistyössä huomaamatta.

Viestinnän auditointi kiteytetään selkeään raporttiin, jota voi käyttää viestinnän kehittämisen selkärankana. Seuranta-auditointi yhdessä sovittavan ajan kuluttua varmistaa, että kehittämisen suunta on oikea ja toimenpiteet osuvia.

Meditan viestintätiimi on mielellään tukena myös kehittämistyössä ja viestinnän toteutuksessa auditoinnin jälkeen.

Aloita viestinnän itsearvioinnilla

Tiedätkö, mikä on organisaatiosi viestinnän nykytilanne?

Maksuton viestinnän itsearvointimme osoittaa lyhyen kyselyn jälkeen selkeinä lukuina, missä tilassa organisaatiosi viestintä on nyt ja mikä olisi realistinen välitavoite viestinnän kehittämiselle entistä tuloksellisemmaksi.

Tee viestinnän itsearviointi

Tätä Meditan viestinnän auditointi tarjoaa:

  • Laaja-alainen katsaus viestinnän ja markkinoinnin tilanteeseen
  • Mittarit, joka auttaa kehittämään ja seuraamaan yrityksen tavoitteita tukevia asioita
  • Tukea kehittämiskohteiden priorisointiin
  • Asiantunteva ulkopuolinen näkökulma
  • Konkreettiset kehittämisehdotukset
  • Toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa
  • Tuki viestinnän kehittämiseen tarvittaessa myös raportoinnin jälkeen

Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, niin jutellaan lisää viestinnän auditoinnista. Voit myös tutustua tiimiimme ja ottaa yhteyttä suoraan keneen tahansa meistä.

Lue lisää